Sammen om litteraturen

Af Martin Hartmann
03.08.2018

 


Hvordan åbner man bibliotekets døre og litteraturens verden for kursister på HF og VUC, når flere forbinder biblioteket, bøger og læsning med noget dødkedeligt og uoverkommeligt? Det spørgsmål blev starten på udviklingsprojektet LITTLAB – et litteraturlaboratorium. I laboratoriet blev der i tæt samskabelse med dansklærere og -kursister afprøvet og udviklet forskellige sjove og alternative litteraturformidlingsformer og -metoder. De viste litteraturen fra en mere underholdende og overkommelig, men samtidig lærerige side. Det fælles laboratoriearbejde har bl.a. resulteret i udviklingen af en innovativ Virtual Reality-platform til klasseundervisning og litteraturhistorisk Virtual Reality-indhold. Det har desuden styrket sammenhængen mellem Vestegnes HF & VUC, Rødovre og Rødovre Bibliotek og skabt grobunden for en spændende fælles fremtid omkring virtuel undervisning og litteratur, der nu gås i møde.

Litteratur, der ikke dur
En gruppe kursister fra Rødovre Biblioteks nye nabo, Vestegnens HF & VUC, Rødovre, træder i efteråret 2016 grinende ind i voksenudlånet. De skal finde en bog, der skal læses til ende. Nervøsiteten ligger og lurer i grinene, da ikke alle er lige stærke læsere. Dansklæreren har meldt deres ankomst, og vi bibliotekarer står småtrippende klar. Vi vil så gerne dele ud af vores læseglæde. Vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi hjælper kursisterne med at finde lige præcis den bog, der åbner litteraturens verden for dem. Men det er lettere tænkt end gjort. Nogle får en bog i hånden, der sætter gang i en spirende læselyst. Andre går hjem med bøger, de virker uinteresserede i. Dagen efter kan nogle af bøgerne findes i vores afleveringsrum. De er ikke blevet læst.

LITTLAB bliver til
Efter mødet stiller vi os selv spørgsmålet: Hvordan sikrer vi som bibliotekarer og litteraturformidlere, at lit-teraturen og læselysten får fanget kursisterne? For at finde svaret på det, aftaler vi et møde med de to dansklærere på Vestegnens HF & VUC, Rødovre. Det bliver starten på det fælles udviklingsprojekt LITTLAB - et litteraturlaboratorium, der støttes af Slots- og Kulturstyrelsen og forløber fra foråret 2017 til foråret 2018. I tæt samskabelse med lærerne og kursisterne kommer vi frem til, at der skal andre litterære boller på suppen. Vi må vise kursisterne, at biblioteket er langt mere end et kedeligt og støvet bogopbevaringssted, og at litteratur og læsning både er overkommeligt, underholdende og sjovt. For at gøre det, vælger vi at inddrage og samskabe med lærerne og kursisterne fra start til slut.

Samskabelsen med lærerne og kursisterne fra start til slut sikrer en løbende dialog, der gør det muligt at skræddersy LITTLAB efter deres ønsker og behov.

Forskellige formidlingsformer i spil
Vi afholder i foråret 2017 sammen en workshop på biblioteket, som i dagens anledning omskabes til et kreativt og nyskabende litteraturlaboratorium. Her afprøver og idéudvikler vi på forskellige sjove og anderledes litteraturformidlingsformer og -metoder. De inkluderer alt fra digtoplæsning og digital litteratur til litterær performance og Virtual Reality-briller, som senere suppleres med guidet fælleslæsning. Blandt det afprøvede er digtoplæsning med en ung digter i øjenhøjde, højtlæsning med bind for øjnene og lydrekvisitter og Virtual Reality-briller mest populært. Især Virtual Reality-brillerne vækker kursisternes interesse og begejstring. De foreslår, at vi udvikler Virtual Reality-indhold, som gør det muligt at opleve et litterært hovedværk, en litterær tidsperiode eller en stor dansk forfatters liv på egen krop. For som flere kursister gør os opmærksomme på, kan det være svært at sætte sig ind i og forstå noget, der ligger så langt fra ens eget liv og hverdag – specielt, når man ikke har det store litteraturkendskab.

Virtual Reality-platform og -indhold udvikles
En stor del af projektperioden og -midlerne går til udvikling og afprøvning af både en Virtual Reality-platform og Virtual Reality-indhold. Der findes nemlig hverken litteraturorienteret indhold eller en plat-form, der gør det muligt for flere personer at få den samme Virtual Reality-oplevelse samtidigt. Den udviklede platform gør det muligt for femten kursister at sidde med et par Virtual Reality-briller med en mobiltelefon i og et sæt høretelefoner og gå på Virtual Reality-oplevelse samtidig. Selve oplevelsen styres af bibliotekaren fra en tablet og forklares bedst gennem en Power Point-analogi. Forestil dig et 360 graders stilbillede som et Power Point-slide. På det slide indsættes forskellige aktive punkter med ord, lyd og billeder. Bibliotekaren henleder kursisternes opmærksomhed på punkterne og aktiverer dem løbende, når kursisterne kigger derhen. Udover 360 graders stilbilleder med aktive punkter kan et slide også bestå af en 360 graders video med lyd. Der kan løbende laves og uploade nye slides, som levendegør andre litterære tidsperioder.

360 graders stillbillederne danner en historisk korrekt baggrund for portrætbilleder, tekststykker og tidstypiske musikfragmenter, der giver kursisterne en oplevelse af at være der selv.

Virtuel - som at være der selv
Det aktuelle indhold levendegør to litterære tidsperioder, som ligger langt fra kursisternes oplevelseshorisont: Oplysningstiden og Romantikken. De personificeres ved Ludvig Holbergs komedie Jeppe på bjerget og Adam Oehlenschlägers digt Guldhornene. Det sker i form af en 360 graders video med en scene fra Jeppe på Bjerget optaget på Frilandsmuseet og forskellige 360 graders stillbilleder fra Bakkehusmuseet og Nationalmuseet. De spædes op med forskellige portrætbilleder, informative tekststykker og musikfragmenter, som fx tidstypisk klassisk musik og ikke mindst Per Vers rapversion af Guldhornene. Der er store forventninger til Virtual Reality-oplevelsen, som tiltrækker dobbelt så mange kursister, som der normalt møder op til undervisning. Virtual Reality-indholdet får konstruktiv kritik og rosende ord med på vejen. Som en kursist rammende siger: ”Det er en rigtig god måde at undervise på, fordi man ligesom er der selv i stedet for bare at læse om det i en bog. […] Det sætter sig meget bedre fast med Virtual Reality” (billede 3).

En fælles fremtid
Samskabelsen af LITTLAB er en meget lærerig proces, og giver på trods af flere bump på vejen mange spændende erfaringer og perspektiver for fremtiden. Vi bibliotekarer og litteraturformidlere får et værdi-fuldt og uundværligt indblik i kursisternes og undervisernes ønsker og behov, som kan bane vejen for en mere målrettet og effektfuld litteraturformidling. Samtidig giver flere af kursisterne udtryk for, at de gen-nem arbejdet i litteraturlaboratoriet får øjnene op for, at man kan arbejde med litteratur og tekster på mange nye og spændende måder. Og ikke nok med det - LITTLAB styrker også sammenhængen og skaber en tæt relation mellem Rødovre Bibliotek og Vestegnens HF & VUC, Rødovre. Sammen med lærerne tager vi første skridt i et fremadrettet samarbejde omkring virtuel undervisning, hvor vi arbejder videre med digtoplæsning, guidet fælleslæsning, højtlæsning med bind for øjnene og lydrekvisitter og litteraturhistorisk Virtual Reality-oplevelse. Vi er nu ikke bare naboer, men samskabelsespartnere, som går en spændende fælles fremtid i møde, hvor vi giver litteraturen nyt liv sammen!

Skrevet af Signe Foght Hansen og Martin Hartmann

Læs mere om udviklingsprojektet LITTLAB – et litteraturlaboratorium her (links til artikel, rapport, mv.)
http://www.projektbank.dk/littlab-laboratoriet

https://www.vestegnenhfvuc.dk/wp-content/uploads/2018/03/Fra-l%C3%A6sen%C3%B8d-til-l%C3%A6selyst_Roedovre_Lokal_Nyt_-_2017-10-04.pdf

Har du uddybende spørgsmål om LITTLAB – et litteraturlaboratorium?
Så kontakt Martin Hartmann cn24085@rk.dk eller tlf.:36 37 97 12.
 

Skriv en kommentar