TEGN en BOG på BIBLIOTEKET

Af Annebeth Larsen Møller
08.08.2018

 

Biblioteket Kulturværftet i Helsingør har i foråret engageret borgere i litterære oplevelser, der styrker kreativiteten, fremmer fordybelsen og bringer en ro, man kan være sammen om. Bibliotekerne i Helsingør har en arrangementsstrategi, der slår fast, at biblioteket vil udvikle profilen som litteraturens hus. Derfor var det oplagt, da Elsebeth Tank foreslog et samarbejdsprojekt, der ville udforske mulighederne for at tilføre den litterære oplevelse nye dimensioner i mødet mellem litteratur og tegning. På bibliotekssprog taler vi om at udvide det litterære format. Og det var, hvad vi gjorde, da vi afprøvede og udviklede ’TEGN en BOG’ som biblioteksmetode. I foråret 2018 organiserede vi fire åbne workshops i bibliotekets publikumsrum på Kulturværftet.

Vi ønskede, at deltagerne på disse workshops ville:
- opdage litterært indhold på nye måder. 
- lære nyt om sig selv som læsere. 
- inspireres af andres læseoplevelser. 
- fortolke og udtrykke litterært indhold i egne tegninger. 
- opleve sig som del af kreative fællesskaber. 


Workshop nr. 3: Der bliver arbejdet koncentreret med at tegne til Mikael Niemi: ”Populærmusik fra Vittula”.

Konkret har indholdet på hver enkelt workshop bestået af ½ times oplæsning fra et skønlitterært værk, valgt af biblioteket, to timers tegning med afsæt i den oplæste tekst og en afsluttende ½ time med præsentation af tegninger, samtaler om teksten og refleksioner over potentiale og begrænsninger ved ’TEGN en BOG’ på biblioteket. Undervejs i forløbet har deltagerne svaret på spørgsmål og dermed tilført viden om ideen. F.eks.

Hvad vil du fremhæve som styrkerne ved TEGN en BOG?
- At dette er for voksne. 
- Læsning er flygtig. Associationer og forestillinger forsvinder hurtigt igen. Når jeg tegner, mens jeg lytter, kan jeg blive i oplevelsen længere. Jeg er i stemningen i længere tid. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det her før – altså tegnet de bøger, jeg læser. At tegne er at se, at tegne teksten skærper kontakten til indholdet. Frem for alt skærpes koncentrationen og læseoplevelsen. 
- For mig er TEGN en BOG en slags yoga for hjernen.

Hvad betyder stedet, at vi tegner her på biblioteket - på agterdækket mellem reolerne og i et offentligt område?
- Bøgerne giver den rigtige stemning til denne type beskæftigelse. 
- At have biblioteket her som ramme har bidraget med seriøsitet. Oplevelsen af at blive inviteret indenfor til et veltilrettelagt forløb, hvor vi tilmed er blevet beværtet med kaffe med mere, det er alt sammen med til at jeg har følt mig velkommen og at vi har kunnet arbejde så seriøst med ideen.
- Det har også været givende at sidde her og mærke livet i huset. Det har ikke forstyrret, men på den måde, har vi været en del af noget større.

Hvordan, konkret, tilfører biblioteket som sted seriøsitet til TEGN en BOG?
- Biblioteket her tager sig selv alvorligt, hvilket også bliver en del af rammen for TEGN en BOG. Her er smukt og appetitligt. Det hele tilsammen giver en oplevelse af, at man også tager os alvorligt, derfor kan vi selv tage det alvorligt.
- At tegne ud fra historier i denne ”setting” er at tegne på en helt anden måde, end andre former for tegning. Det er en helt anden genre at forsøge at ramme bogens tone. En hybrid hvor forskellige udtryksformer mødes. Historierne i teksten kommer meget i fokus. Når vi tegner bearbejder vi teksten. Jeg kan bedst formulere det ved at sige, at det er to hjernehalvdele som mødes – biblioteket som sted er metaniveauet.


Workshop nr. 4: Tegning til dagens tekst: uddrag af Leonora Christina Skov: Den, der lever stille.

Før vi gik i gang med TEGN en BOG, havde vi forventet at møde både øvede og helt utrænede tegnere omkring læse- og tegnebordet, det viste sig at være et fejlskud. Alle deltagere har været i kontakt med tegning på et eller andet niveau. De har været amatører i ordets bedste betydning, nogle har tegnet som børn og unge og har haft mod på at tage tråden op, men tegning har ikke været dem fuldstændig fremmet. Det modsatte gælder flertallet af den voksne befolkning, og det faktum har spejlet sig i et begrænset antal deltagere. 

Ved nærmere eftertanke er det måske ikke så mærkeligt, at mennesker, der aldrig tegner, ikke tænder på ideen. På baggrund af de indhøstede erfaringer vil vi i dag anbefale, at TEGN en BOG projekters primære målgruppe defineres som let øvede og øvede unge og voksne tegnere med hang til gode fortællinger. 

Og så er det også her vigtigt, at TEGN en BOG initiativer initialt prioriterer behovet for en målrettet og tilstedeværende markedsføring for at nå et rimeligt deltagerantal. I Helsingørs første forsøg havde vi satset på 10-12 deltagere per workshop, men vi har ikke kunnet trække mere end 8, hvoraf de fleste har været med flere gange. Umiddelbart ligger TEGN en BOG altså langt fra mainstream, og det er blevet tydeligt, at projektets kvaliteter i biblioteksregi går mere i dybden end i bredden. Til gengæld kan det levere veje til fordybelse, koncentration, engagement, kreativt fællesskab, møder mellem forskellige indtryk og udtryksformer. Der er helt klart potentiale i at udvikle TEGN en BOG som et af bibliotekets litterære formater.

Læs mere om TEGN en BOG på http://etank.nu og støt gerne initiativet med et like eller en deling på https://www.facebook.com/tegnenbog/

I forbindelse med nORD - nordisk litteraturfestival på Kulturværftet 14.-15. september 2018 - tilbyder vi en eksklusiv TEGN en BOG workshop med udgangspunkt i en tekst af en af årets deltagende forfattere.

Annebeth Larsen Møller, alm65@helsbib.dk og 
Dorthe Lykkegaard, dly65@helsbib.dk Bibliotekerne i Helsingør og
Elsebeth Tank, mail@etank.nu, Udviklingspartner for biblioteker i Norden
Knausgaard: Workshop nr. 2: Tegninger til dagens tekst: uddrag af Karl Ove Knausgård: Min kamp 3

 

Skriv en kommentar