RO(man)TID – På sporet af den tabte tid

Af Lene Kure Østergaard
Kommunikationsmedarbejder, Vesthimmerlands Biblioteker
07.11.2018

 

RO(man)TID – På sporet af den tabte tid er et toårigt udviklingsprojekt, der skal hjælpe ’den travle familie’ og ’hverdagsdanskeren’ med at finde skjulte tidslommer og derved få litteraturlæsning tilbage i hverdagen. Undersøgelser viser nemlig, at manglende tid er en af de væsentligste læsebarrierer, og at moderne mennesker får sværere og sværere ved at finde rum til læsning og fordybelse.

I RO(man)TID har man valgt at afgrænse målgrupperne til private og offentlige arbejdspladser, da man her allerede har et etableret fællesskab. Det sociale spiller en stor rolle for vores muligheder og motivation for varig forandring – de fleste kender sikkert kampagner som ’Vi cykler til arbejde” og ”Tæl skridt”, hvor man som kolleger både opmuntrer og motiverer hinanden. I RO(man)TID springer man lige ind i det allerede eksisterende fællesskab på arbejdspladserne, som man så kan bygge videre på.

De deltagende arbejdspladser er meget forskellige: Medarbejdere fra Friplejehjemmet Hesselvang og undervisere fra Kulturskolen i Vesthimmerland, et netværk af erhvervskvinder og kommunale dagplejere i Mariagerfjord, administrative medarbejdere og private dagplejere i Brønderslev og folkeskolelærere fra Sortebakkeskolen samt medarbejdere i en tøjbutik i Rebild.

Sundhedsfremmende læsning og offline-tid

RO(man)TID differentierer sig fra andre litteraturprojekter ved at lægge hovedfokus på en litteraturformidlingsmetode, der bygger på livsændringer, positiv psykologi og stressforskning. I projektet arbejder man på en ny formidlingsstrategi, hvor formidleren er vejleder og hvor bibliotekets fordybelsesrum udvikles – i den forstand, at det rækker uden for bibliotekets vægge og hjem i folks stuer, på arbejderpladser og andre rum.

Mange har sikkert hørt om begrebet flow, men forbinder det måske ikke direkte med læsning. Inden for positiv psykologi bruges begrebet til at betegne en særlig mental tilstand. Flow i læsning er når bogen og teksten nærmest forsvinder, og filmen i hovedet tager over.

”Flow er kendetegnet ved, at der ikke er andet ti stede end det, som du foretager dig. Det er den mest opmærksomme tilstand, vi kender til”, forklarer lektor og ph.d. Frans Ørsted Andersen, DPU/Aarhus Universitet.

Lektor og ph.d. Frans Ørsted Andersen, der forsker i flow, har formidlet viden om flow til de medvirkende biblioteker og klædt dem på som flowformidlere, således at de har kunnet formidle til projektets deltagere, hvad flow er og gør for vores mentale og fysiske sundhed – og særligt hvordan flow kan opnås via læsning.

Læs med én-til-én vejledning

Et forløb strækker sig over tolv uger, hvor projektets deltagere både modtager fælles- og individuel vejledning. Deltagerne bliver individuelt interviewet om bl.a. læsevaner, digitale vaner og offline-tid. Herefter går vejleder og deltager, med afsæt i tidsregistreringer af deltagernes hverdag, på jagt efter hverdagens skjulte tidslommer.

Selvom RO(man)TID bygger på en fælles metode og fælles læseaktiviteter på arbejdspladserne, er der et særligt fokus på den enkelte deltager. Ønsker man at få læsning ind som en fast del af hverdagen hos den travle familie og hverdagsdanskeren, er man nødt til at tilpasse metoden efter den enkelte deltagers ønsker, behov og ressourcer.

Man kan i projektet tydeligt se, at det er vigtigt, at deltagerne ikke går ned på læseinspiration. Når læselysten endelig viser sig, kan det ikke nytte noget, at man står uden en bog, man har lyst til. Man kan have reolen derhjemme fyldt med fine, ulæste klassikere, men man har måske langt mere gavn af en lettilgængelig underholdningsroman. Hver deltager bliver derfor præsenteret for en håndfuld bøger, der er håndplukket til lige netop dem. Og det er noget, som har vist sig at have stor indflydelse på deres læselyst og ikke mindst deres forståelse af bibliotekernes og bibliotekarernes rolle og funktion:

”Flere af projektets deltagere var overraskede over, at jeg kunne ramme sådan plet i deres ønske om litteratur. Flere havde aldrig skænket det en tanke, at de kunne få hjælp af bibliotekarerne”, fortæller Kirstine Grøngaard, bibliotekar ved Brønderslev Bibliotek.

Jeg har haft stor fornøjelse af bibliotekarens hjælp. Hun har været superdygtig til at finde lige netop den genre jeg elsker, og endda udvidet min horisont på det område” – deltager, privat dagplejer, Brønderslev.

Herudover er der ingen tvivl om, at den individuelle vejledning giver det største udbytte. Særdeles har de individuelle metoder, man har udviklet i projektet, hjulpet deltagerne med at komme i gang med samt vedligeholde læsningen.

Jeg har fået mere ro i min hverdag efter projektet og en større bevidsthed om, hvad jeg gør hvornår, og jeg falder også hurtigere i søvn. Det virker afstressende for mig med bare 10 minutters læsning inden sovetid” – deltager, erhvervsnetværk for kvinder, Mariagerfjord.

”Mine læsevaner har ændret sig efter deltagelse i RO(man)TID. Jeg læser nu hver dag sammen med min datter. Hun skal læse hjemme i 20 minutter hver dag og nu sætter jeg mig ved siden af hende og læser 20 minutter i min egen bog, og ofte fortsætter jeg, når hun er færdig” – deltager, adm. medarbejder, Brønderslev.

Et spejl på samfundets indretning

De fire medvirkende biblioteker har afsluttet deres første to målgrupper, og påbegynder den tredje og sidste målgruppe i efteråret 2018. Ud fra spørgeskemaer og registreringer fra målgruppe 1 og 2 kan projektets evaluator Jeppe Spure fra SPURE Organismer allerede nu pege på et par tendenser og resultater i projektet.  

”Det er kendetegnende for projektets deltagere, at stort set alle ønsker, at de læste mere, og at stort set alle læser mere i ferien end til hverdag” – Jeppe Spure, evaluator på RO(man)TID.

Ifølge Jeppe Spure kan projektet betragtes som et spejl på samfundets indretning, idet jagten på at finde lommer af tid til læsning i løbet af dagen måske også rimer på andre længsler og behov, der ikke bliver realiseret eller udlevet som en del af det travle familieliv. Deltagernes besvarelser peger i hvert fald på, at ferien byder på andre typer af mentale rum, der tillader læsning og læseflow.

Interesse for lydbøger

En bemærkelsesværdig tendens er interessen for lydbogen. Lydbøger har den fordel, at de kan høres samtidig med, at man er i gang med andre aktiviteter, og det tiltaler mange, da det kan give dem mere læsetid i hverdagen, for eksempel under transport, madlavning, rengøring og så videre. En række personer har gennem deres deltagelse i RO(man)TID fundet glæde ved at opdage lydbogens univers – og nogen har endda oplevet, hvordan det er smittet af på andre.

”Det er dejligt at kunne finde en lydbog, også for min søn og mand, som ellers aldrig læser. Det er en forskel for hele familien og særligt, at min 15-årige søn har fået øjnene op for lydbøger” – deltager, Friplejehjemmet Hesselvang, Vesthimmerland.

’Tid til sig selv’

Deltagerne oplever, at læsning giver dem ’tid til sig selv’, ’ro’ og ’fordybelse’. Det er måske ikke så overraskende, men svarene bekræfter, hvad læsning kan gøre og skabe for mennesker. Ud fra deltagernes besvarelser af spørgeskemaerne vurderer Jeppe Spure, at deltagerne har fået et mere bevidst forhold til, hvor meget tid de bruger online på Facebook og andre digitale tidsrøvere. Projektet har imidlertid ikke til hensigt at stoppe deltagernes forbrug af sociale medier, men blot at gøre dem mere opmærksomme på, hvor meget tid de bruger uden egentligt udbytte.

”Det er for nogle første skridt med hensyn til at tænke over, hvorvidt de behøver at ’være på’, kan skære ned på online-tiden eller prioritere den til aktiviteter, der er mere værdifulde for dem, konkluderer Jeppe Spure, evaluator på RO(man)TID.

Foredrag med Svend Brinkmann og Frans Ørsted Andersen

Når projektet afsluttes i marts 2019 bliver det med et spændende foredrag med Svend Brinkmann, der i samtale med projektets samarbejdspartner Frans Ørsted Andersen vil tale om litteraturens og læsningens betydning og formåen.

Det er ingen tilfældighed, at det er Svend Brinkmann, der skal holde foredraget. Faktisk var hans første bog ”Stå fast” (2014) startskud for ideen bag RO(man)TID. Ud fra opfordringen: ”Fyr din coach og læs en roman” havde projektet sin spæde begyndelse. Og Brinkmann har da også givet udtryk for projektets relevans og aktualitet.

”Projektet ser særdeles relevant ud i dagens højhastighedssamfund, hvor vi skal være på og præstere i alskens sociale arenaer. Fordybelse i litteraturens verden er modsætningen til alt det, og er derfor vigtigere end nogensinde” – Svend Brinkmann.

Lige til at gå til

Det er håbet fra projektets side, at andre biblioteker vil kunne få glæde af projektets erfaringer og måske endda integrere RO(man)TID i deres udbudspakke. RO(man)TID er lige til at gå til og kan samtidig fungere som inspirationskilde til andre læse- og formidlingsstrategier og -tiltag overfor den forholdsvise store gruppe af danskere, der aldrig eller sjældent læser skønlitteratur.

Ønsker man at kigge nærmere på projektets arbejde, materialer og omtale kan man læse mere i Projektbanken, hvor materialer og artikler ligger frit tilgængeligt. Derudover er man meget velkommen til at kontakte de medvirkende biblioteker eller projektleder på RO(man)TID, Mette Drejer Jørgensen fra Vesthimmerlands Biblioteker, hvis man har spørgsmål eller interesse for projektet.

Bag RO(man)TID står bibliotekerne i Vesthimmerland, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev, Institut for Fremtidsforskning og Aarhus Universitet. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 1.017.000 kroner.


RO(man)TIDs metode skal hjælpe projektets deltagere med:

-          at opstille realistiske, klare og meningsfulde læsemål, og gå på jagt i hverdagslivet efter ”lovlige” rum til ro, utilgængelighed og fordybelse, hvor distraherende faktorer fjernes

-          at skabe læse-bemestring i hverdagen og finde læse-flowzonen

-          at etablere fællesskaber, der sikrer feedback på læserens mestring af læse-flowøjeblikke


For yderligere information kontakt:

Lene Kure Østergaard, Kommunikationsmedarbejder, Vesthimmerlands Biblioteker

Tlf.: 9966 8536 (mandag, onsdag,  torsdag)  - 9966 8525 (tirsdag, fredag)

Mail: leko@vesthimmerland.dk

 

Skriv en kommentar