Ny Nordisk undervisningsmateriale fra biblioteket til den åbne folkeskole

Af Louise Eltved Krogsgård
08.01.2019

 

I Nordjylland udgår færgeruterne som et tydeligt spor fra Frederikshavn til Oslo og Göteborg, men hvad sker der, hvis vi forfølger dette spor i en litterær forståelse, som en dannelsesfærge, der forbinder os mere end det adskiller os? I projekt Ny Nordisk har bibliotekerne i Brønderslev og Frederikshavn opdyrket de litterære fællesskaber med fokus på de unge. Vi har samlet unge fra Brønderslev og Frederikshavn, Kungsbacka i Sverige og Ski i Norge til litterære workshops. Missionen var klar; kan de unge samles i ny nordisk litteratur om sig selv, ungdommens identitetsopbygning og livet som ung lige uden for det hele. Bibliotekerne i Brønderslev og Frederikshavn tog udfordringen op, og derud fra kom projekt Ny Nordisk.Ideen har været at udvikle nyt spændende undervisningsmateriale til alle landets folkeskoler og biblioteker, som i den kreative undervisning kan arbejde innovativt med dannelse, identitet og nordisk litteratur. Unge fra de tre byer har i løbet af workshops læst, lyttet og skrevet sig ind i deres egne lokale kontekst og via egenproduceret litteratur gengivet, hvad de får med sig, hvor de kommer fra. Efterfølgende er alle mødtes til en fælles workshop på Frederikshavn bibliotek. Nu er projektet så ved at evaluere to års arbejde mod et færdigt og et nyt undervisningsmateriale, der ligger klar til brug for alle skoler, biblioteker og skrivehold, som vil arbejde videre med kreativ skrivning og de nordiske sprog.

Udvikling af et undervisningsmateriale
Biblioteket kan med deres store viden og kendskab til litteraturen formidle det nordiske perspektiv med de unge i centrum. Det giver en indgangsvinkel, som er nærværende og relevant i de unges læring. Lige nu er der en tendens, der igen peger mod det nordiske fælles ungdomsperspektiv, blandt andet fra succesen af den norske serie ”Skam”, og opfølgning med flere nyere norske serier. Serien viser tydeligt de forskelle og alligevel tungtvejende fælles relationer, som unge har på tværs af de nordiske lande - et perspektiv, der har været glemt i drejningen mod de engelsktalende lande. Den nordiske litteratur sejrer sig gennem verden, og her bør unges stemmer medtages. Med inspiration i metoden creative writing har litteraturen været i centrum i projekt Ny Nordisk - skrivning gennem læsning og kreative processer.

I udarbejdelsen af undervisningsmaterialet har det været vigtigt, at materialet passer ind i skolernes formål og læringsmål. Vi har desuden arbejdet med, at materialet bliver så let at gå til som muligt. Der er udarbejdet videoforklaringer til opgaverne, ligesom materialet er inddelt i emner, der passer til teksterne. Alle nordiske tekster er på skrift og video, det er altså muligt at høre teksten, og se dem, der har skrevet den. Vi har oplevet, at ved at bruge både tekst, lyd og billede gør det sproget lettere at forstå. Materialet bindes sammen med de videoer og interviews, som er lavet af Ungdomsskolens TV-hold i Brønderslev Kommune. Vi har interviews om kreativ skrivning med elever fra alle hold samt de tilknyttede forfattere.

En af projektets samarbejdspartnere er Charlotte Wegener, lektor fra Aalborg universitet. Charlotte har udgivet bogen “Skriv med glæde” og er ekspert i området creative writing. Skolelærer og forfatter Christine Lund Jacobsen har til projektet udviklet en didaktisk plan, som er skrevet sammen med Charlotte Wegener. Den sætter fokus på den tungtvejende fordele, der kan hentes i at udvikle kreative skriveformer. Det er her innovative kræfter udvikles og styrkes. Glæden ved at fortælle - at skrive en historie - er med til at skabe stærke transformative kræfter hos de unge, som kan bruges i uddannelse, men langt vigtigere; som en indre styrke og en indre kraft, der kan trækkes på i livets udfordringer.

Om kreativ skrivning konkluderer Christine med udgangspunkt i teori fra Charlotte Wegener:

”At skrive er en del af det at være et menneske i verden. Det er en måde at fordøje sin omverden på og skabe nyt. Kreativ skrivning er noget alle kan lære. Det handler om at få en vane, hvor man øver sig over længere tid - på samme måde, som hvis man træner sig op til at løbe et maraton. Men det handler lige så meget om at kaste sig ud i det og opdage, hvad der sker, når man bare skriver løs. Selvom danskfaget har flere mål end blot at lære eleverne at skrive, kan skolen sagtens understøtte elevernes kreative skriveudvikling. Det vigtigste er at få erfaringer med, at det kan være sjovt og give energi at skrive. 5-10 minutters daglig skrivning i en længere periode - enten som lektie eller i klasseværelset - kan gøre meget for den personlige skriveudvikling”.

Målet er ikke at skrive perfekte tekster. Men man kan lære at bruge skrivning til forskellige formål: som opvarmning, som undersøgelse og afprøvning af idéer eller som en måde at kommunikere og skrive til andre læsere på. Kort sagt handler Creative Writing om at skabe noget nyt på sin egen måde.

Mette Thaibert, lærer på Hjallerup Skole fortæller om Ny Nordisk:
”Vores 9. årgang og tre dansklærere deltog i forløbet “Ny nordisk identitet” med Brønderslev Bibliotek. Det var et spændende forløb! Vi læste på forhånd tekster på norsk, svensk og dansk og kan nu med god samvittighed sige, at vi også har arbejdet med de nordiske sprog i år. Dagen vekslede mellem oplæg, elevernes arbejde i grupper og individuelt og oplæsninger i plenum. Der var fokus på teksterne, temaerne, skriveøvelser, poetry slam og at give og modtage feedback. Vi nåede meget denne formiddag! Vi har netop nu “Identitet” som et af årets emner, og vi kan trække tråde og perspektivere til denne dag. Især poetry slam er noget eleverne husker, og de har desuden været mere motiverede for at lave hurtigskrivning.”

Afslutning af projektet
Ny Nordisk er et litterært projekt med fokus på dannelse og identitet set i et prisme af nordisk litteratur - for hvad betyder det at vokse op der, hvor vi gør, og hvad får vi med os som en litterær og identitetsdannende rygsæk? Ny Nordisk er nu som undervisningsmateriale færdigt og evalueret og fra alle parter er projektet erklæret en succes. Det sværeste har klart været koordineringen af biblioteker, skrivende teenagere og forfattere på tværs af tre lande. Dog er det også tydeligt; der er som antaget i projektet langt mere, der binder os sammen, end som adskiller os. Vi har lært rigtig meget og det er sikkert, at der også fremover vil være rigtig meget, der kan samarbejdes om på tværs af nordiske grænser.

Som Michelle fra Ski Bibliotek skriver i sit digt til antologien og det samlede undervisningsmateriale:

”Jeg drømmer hver dag,
Og jeg drømmer hver natt.
Jeg drømmer om en drøm med uklare ønsker,
For jeg vet ikke hva denne verdenen pønsker.
Så vekk meg opp, og la flammene brenne
Og la oss uvitende mennesker kjenne
At dette var bare en drøm,
Som jeg drømmer hver dag
Og hver natt.”
 

Skriv en kommentar