AC i opbrud

To af medlemsorganisationerne i Akademikernes Centralorganisation (AC) har valgt at træde ud af fællesskabet. Det er Ingeniørforeningen (IDA) og Landinspektørforeningen. Det får dog ikke umiddelbart konsekvenser for Bibliotekarforbundets medlemmer, siger formand i BF Pernille Drost.  

IDA er ellers en af de største af de 22 medlemsorganisationer i AC. AC forhandler en stor del af overenskomsterne for akademikerne i det offentlige, men da IDA kun har cirka 6.000 medlemmer på det offentlige område, får det ifølge Pernille Drost, ikke indflydelse på overenskomstforhandlingerne, at de har valgt at stå alene.

- Det er mindre sandsynligt, at de selv kommer til forhandlingsbordet. Det betyder, at IDA’s medlemmer reelt kommer til at høre under den overenskomst som AC forhandler hjem for de offentligt ansatte, siger Pernille Drost.

Det har dog økonomiske konsekvenser for hovedorganisationen AC, at to medlemmer forsvinder. Det samlede budget på cirka 31 millioner kroner svinder med fem millioner kroner.

- Det ville selvfølgelig kunne betyde en forringet servicering af medlemsorganisationerne i AC, siger Pernille Drost, der grundlæggende synes, det er bedst, hvis de akademiske organisationer kan samles i en hovedorganisation. Grunden til, at IDA har valgt at træde ud af fællesskabet, står ikke helt klart for BF’s formand, men hun siger:

- IDA har stillet AC over for en række ultimatummer blandt andet, at AC kun skulle være en forhandlingsorganisation og ikke en hovedorganisation, der meldte ud med en fælles holdning til arbejdsmiljø og arbejdsmarkedspolitik. Det kan være en forklaring, at de ikke fik det krav igennem.

Skriv en kommentar