Antallet af biblioteker næsten halveret

af Sune Gylling Æbelø
I løbet af de seneste 11 år er antallet af hovedbiblioteker, filialer og bogbusser i Danmark reduceret voldsomt. Det viser »Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007«, som Styrelsen for Bibliotek og Medier (BS) offentliggjorde den 2. juli.

I løbet af de seneste 11 år er antallet af hovedbiblioteker, filialer og bogbusser i Danmark reduceret voldsomt. Det viser »Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007«, som Styrelsen for Bibliotek og Medier (BS) offentliggjorde den 2. juli.

Hvor der i 1996 var 900 betjeningssteder rundt om i landet, nærmede antallet sig i 2007 en halvering med kun 550.

Det mest drastiske fald er sket i løbet af 2007, hvor hele 131 betjeningssteder er blevet lukket. Det svarer til, at 19,2 procent eller knap en femtedel af alle betjeningssteder blev lukket på ét år.

Udlånstal upåvirket

Direktør for BS, Jens Thorhauge, forklarer det dramatiske fald med kommunalreformen, som har medført en lang række sammenlægninger og nedskæringer.

Jens Thorhauge pointerer dog, at reduktionen i antal betjeningssteder ikke påvirker udlånstallene.

»Lukningerne skal de fleste steder ikke ses som en nedtoning af aktiviteterne, men som en omstilling,« skriver han i sit forord til biblioteksstatistikken.

Nyrup skar også

Selv om tallene godt kunne pege i den retning, er det ikke kun under borgerlige regeringer, der bliver savet i biblioteksvæsnet.

Hvis BS havde medtaget 1995-tallene i deres tabeller, ville reduktionen have fremstået endnu mere signifikant. Dengang var der i alt 950 hovedbiblioteker, filialer og bogbusser, men de socialdemokratiske regeringer i 90’erne kunne også fægte med sparkniven. Således lukkede Nyrup-regeringen bestående af Socialdemokratiet, De Radikale og CD 58 biblioteksfilialer fra 1995 til ’96.

Skriv en kommentar