Bibliotekarer er mest tilfredse

Det er med smil på læben, at bibliotekarer og museumsfolk går på arbejde. Ifølge en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er det nemlig de to faggrupper, der er mest tilfredse med deres arbejde. På anden og tredjepladsen kommer gymnasielærere og dagplejere.

Det er med smil på læben, at bibliotekarer og museumsfolk går på arbejde. Ifølge en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er det nemlig de to faggrupper, der er mest tilfredse med deres arbejde. På anden og tredjepladsen kommer gymnasielærere og dagplejere.

Tilfredsheden kan hænge sammen med, at bibliotekarer sammen med blandt andre museums- og mediefolk er blandt de faggrupper, der føler størst indflydelse på deres arbejde.

Slagteriarbejdere, postbude og faglærte bygningsarbejdere er blandt de faggrupper, der er mindst tilfredse med deres arbejdsliv. Generelt er det blandt   ufaglærte, at utilfredsheden er stor.

Undersøgelsen afdækker også, hvilket arbejde, der er det mest anstrengende. Her er bygningsarbejdere, tømrere og postbude i toppen, mens akademikere, laboranter og mediefolk har det mindst fysisk anstrengende arbejde. Den halvårlige undersøgelse om forskellige faggruppers vilkår på arbejdsmarkedet afdækker også, i hvilke fag folk kommer mest til skade og hvilke faggrupper, der har de mest følelsesmæssigt belastende job.  

Læs hele undersøgelsen på http://www.aeraadet.dk/media/filebank/org/kap7-2008.pdf

Skriv en kommentar