Biblioteker med i national it-oprustning

Bibliotekerne får en central rolle i udmøntningen af Forskningsministeriets nye nationale it-strategi. Initiativet er målrettet de it-svage grupper i hele landet.

Opkvalificeringen af it-svage danskere bliver nu sat på formel. Borgere, som er uden for arbejdsmarkedet, eller som har passeret de 60 år, tilhører segmentet for Forskningsministeriets nye undervisningskoncept Lær mere!, som blandt andre skal have bibliotekerne i formidlerrollen.

Konceptet er en udmøntning af regeringens udspil, Danskernes it-færdigheder – en målrettet indsats, fra december 2007, og med regeringens egne ord er initiativets formål at »møde de it-svage grupper, hvor de er, bevidstgøre om behov og inspirere til at videreudvikle den enkeltes it-færdigheder«.

Ifølge regeringens såkaldte it-barometermåling fra 2008 er størstedelen af borgerne med de svageste it-færdigheder at finde i grupperne udenfor arbejdsmarkedet og i grupperne af borgere over 60 år, og derfor er fokus sat på dette segment.

Bibliotekerne er helt centrale

Jesper Fejerskov er områdeleder i IT- og Telestyrelsen og har stået for etableringen af Lær mere! -netværket, som består af i alt 15 interessenter. Heraf flere fra biblioteksverdenen: Styrelsen for Bibliotek og Medier , Bibliotekarforbundet, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen.

- Vi betragter bibliotekerne som helt centrale spillere i det her. De er ude, hvor borgerne er, og de er i hele landet. Samtidig har bibliotekerne vist en overvældende interesse for dels at styrke deres egne medarbejdere og dels at være med til at uddanne borgerne, siger Jesper Fejerskov og bekræfter, at der er truffet forpligtende aftaler med interessenterne:

- Vi har alle samarbejdsaftalerne på plads med de forskellige samarbejdspartnere, og de er ved at blive individualiseret nu, siger han.

Lær her eller ta’ med hjem

Lær mere! tilbyder to niveauer. Basisniveauet for de it-svage borgere og Plusniveauet, som er for en bredere målgruppe, og som også vil udgøre en naturlig overbygning til basisniveauet.

Det undervisningsmateriale, der bliver udarbejdet til formålet – kaldet idealmodulerne - vil blive udarbejdet i to forskellige versioner, hvor det ene vil kunne anvendes i undervisningsøjemed, og det andet vil kunne anvendes til selvstudie og gøres tilgængeligt via blandt andet   IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.it-borger.dk.

Bibliotekarer på skolebænken

Første skridt i implementeringen af konceptet er uddannelsen af »super it-pædagoger«, som dels skal uddanne andre undervisere rundt om i landet og dels selv skal undervise brugere.

Det første hold startede mandag den 16. juni og består af såkaldte frontmedarbejdere på biblioteker, ved borgerservicecentre, på fagforeninger og så videre. På skolebænken sad blandt andre seks nøje udvalgte bibliotekarer, som i forvejen beskæftiger sig med it-vejledning.

Hos Bibliotekarforbundet bliver initiativet ikke betragtet som et revolutionerende nybrud i forhold til de tilbud, der allerede er på bibliotekerne, men forbundet formand, Pernille Drost hilser dog projektet velkomment:

- Det er altid godt med opkvalificering af medarbejderne, siger hun.

Skriv en kommentar