Biblioteksdød påvirker ikke udlån

20 procent af de danske biblioteker har ikke overlevet kommunalreformen. Alligevel er faldet i antal udlån beskedent.

20 procent af de danske biblioteker har ikke overlevet kommunalreformen. Alligevel er faldet i antal udlån beskedent.

Det har ikke haft nævneværdig betydning for udlånstallene, at en femtedel af landets biblioteker er blevet lukket efter kommunalreformen. Det viser Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007, som Styrelsen for Bibliotek og Medier offentliggjorde i juli måned.

I 2007 faldt det samlede udlån med beskedne 1,7 procent, mens udlån af bøger kun faldt med 0,6 procent.

Filialer var mødesteder

Formand for Danmarks Biblioteksforening, Vagn Ytte Larsen, glæder sig over, at danskernes læselyst ikke er svundet ind. Men de små bibliotekers aktivitet skal ikke kun måles i udlånsstatistikker, mener han.

- De små biblioteker var jo også et mødested for lokalbefolkningen. Her tog man hen for søge information, bruge internettet eller benytte de andre kulturelle tiltag. Udlånstallene viser jo ikke noget konkret om besøgstallene på bibliotekerne, siger Vagn Ytte Larsen til Ritzau.

Musikken trækker ned

Det er faldet i udlån på musiksiden, der er med til at banke det samlede fald op i nærheden af to procent. Siden 2006 har musikudlånet haft en tilbagegang på 5,9 procent.

Forklaringen er dog ifølge biblioteksstatistikken ikke bibliotekslukninger, men snarere de nye digitale distribueringsformer for musik, samt at folk er begyndt at betjene sig af folkebibliotekernes webbaserede udlån af musik via Bibliotekernes Netmusik.

sga@bf.dk

Kommentarer (1)

28. juli 2011 kl. 05:34
Never would have thunk I would find this so inidspenasble.

Skriv en kommentar