Biblioteksskolen har fået ny rektor

Efter et langt og tumultarisk forløb er det omsider lykkedes at finde en ny rektor til biblioteksskolen. Det er den 51-årige professor i informationsvidenskab fra Aalborg Universitet, Per Hasle, som indtager pladsen efter konstitueret rektor, Trine Schreiber.

Efter et langt og tumultarisk forløb er det omsider lykkedes at finde en ny rektor til biblioteksskolen. Det er den 51-årige professor i informationsvidenskab fra Aalborg Universitet, Per Hasle, som indtager pladsen efter konstitueret rektor, Trine Schreiber. 

Enstemmig indstilling

Kulturminister Brian Mikkelsen har den 4. juli udpeget Per Hasle som ny rektor efter enstemmig indstilling fra ansættelsesudvalget.

- Per Hasle har en stærk faglig baggrund i informations- og medievidenskab, samtidig med at han har blik for biblioteksskolens traditionelle kernekompetencer. Per Hasle vil i kraft af sit store netværk kunne sætte biblioteksskolens kompetencer i spil i et frugtbart samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, både nationalt og internationalt, og med offentlige og private aftagere, udtaler Brian Mikkelsen.

Ny og spændende tid

Siden Lars Qvortrup i januar 2008 forlod rektorstillingen på biblioteksskolen efter kun ni måneder i jobbet, har Trine Schreiber været konstitueret. Hun erklærer sig tilfreds med ansættelsen af Per Hasle.

»Han har stor erfaring med både forskning og forskningsbaserede uddannelser, og har derved en indsigt som Danmarks Biblioteksskole kan drage stor nytte af i arbejdet med at videreudvikle såvel biblioteks- og informationsvidenskaben som studiemiljøet. Vi starter det nye studieår med den nye rektor og ser frem til en spændende tid for såvel studerende som ansatte«, skriver hun på biblioteksskolens hjemmeside.

I andet forsøg

Ansættelsen af Per Hasle sætter punktum for et usædvanligt forløb, hvor der i første ansættelsesrunde ikke blev fundet en eneste kvalificeret blandt 17 ansøgere. I anden ansættelsesrunde var ansøgertallet præcis det samme, men i denne omgang fandt en ny rektor dog nåde for ansættelsesudvalgets øjne.

Udvalget bestod af afdelingschef Steen Kyed og fuldmægtig Mette-Astrid Jessen, Kulturministeriet, direktør Svend Larsen Statsbiblioteket, direktør Winnie Vitzansky, Danmarks Biblioteksforening, dekan, professor Jan Molin, Copenhagen Business School, lektor Hans Elbeshausen, Danmarks Biblioteksskole, som repræsentant for skolens ledelse og lektor Jette Hyldegaard, Danmarks Biblioteksskole, udpeget af skolerådet.

Kommentarer (1)

28. juli 2011 kl. 07:59
You really saved my skin with this infortmaion. Thanks!

Skriv en kommentar