Flere børnehavebiblioteker,tak

4,5 millioner kroner over tre år skal drysse børnehavebiblioteker over hele landet. Biblioteker placeret i daginstitutionerne har nemlig vist sig at være en af de største succeser under Læselystkampagnen fra 2003-2007. Det har fået de tre ministerier bag kampagnen til at spytte penge i en pulje, som Styrelsen for Bibliotek og Medier skal fordele over de næste år.   

4,5 millioner kroner over tre år skal drysse børnehavebiblioteker over hele landet.

Biblioteker placeret i daginstitutionerne har nemlig vist sig at være en af de største succeser under Læselystkampagnen fra 2003-2007. Det har fået de tre ministerier bag kampagnen til at spytte penge i en pulje, som Styrelsen for Bibliotek og Medier skal fordele over de næste år.   

Formålet med børnehavebibliotekerne er at »friste« børn og forældre til at læse mere - og læse højt. Det vil, ifølge Styrelsen, styrke børns sproglige og personlige udvikling. Ved at give alle børn lige adgang til bøger og læsning kan bibliotekerne også hjælpe med til at udligne sociale og kulturelle uligheder.

Børnehavebibliotekerne er et samarbejde mellem folkebiblioteker og dagtilbud til børn. Bibliotekaren skal hjælpe med at etablere en materialesamling, vejlede om indretning og skabe et udlånssystem til forældre og børn. Indlagt er også mindst seks bibliotekarbesøg med højtlæsning eller samtale om bøgerne.

Hver kommune kan søge max 40.000 kroner til at starte en basismodel, og efterfølgende 20.000 kroner til hvert nyt børnehavebibliotek. Når biblioteket er oppe i omdrejninger, kan man søge yderligere tilskud til kulturelle aktiviteter og kompetenceudvikling for personalet både i dagtilbuddet og på biblioteket.

Styrelsen udbyder blandt andet kurser om børnehavebiblioteker fra efteråret 2008. Ansøgninger kan indsendes fra 15. maj 2008 og løbende.

Læs mere på www.bibliotekogmedier.dk

Skriv en kommentar