Grus i generalforsamlingen

Udsigten til en smertefri vedtagelse af navnet »Viden & Kultur« fortoner sig, efter at et medlem har fremsat et ændringsforslag

Udsigten til en smertefri vedtagelse af navnet »Viden & Kultur« fortoner sig, efter at et medlem har fremsat et ændringsforslag.

Bibliotekarforbundet skal overhovedet ikke hedde Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. Det skal slet og ret hedde BF.

Det mener i hvert fald et af forbundets medlemmer, Birger Kriegbaum Sørensen. Han er ansat i it-afdelingen ved Dansk BiblioteksCenter og har tidligere siddet i bestyrelsen for Privatgruppen i Bibliotekarforbundet.

I ellevte time har han fremsat et ændringsforslag til generalforsamlingen

og har dermed bragt en betydelig dark horse i spil.

Bredt og diffust

- Først og fremmest er Viden & Kultur meget bredt og dermed noget diffust, og det signalerer ikke i sig selv at være navnet på en forening/institution, skriver Birger Kriegbaum Sørensen i sin begrundelse.

Navnet BF mener han derimod både er langtidssikret og billigt.

- Billigt fordi vi ikke behøver at bruge penge på kostbare kampagner for at slå et helt nyt navn fast i medlemmers   og samarbejdspartneres bevidsthed, da vi allerede i dag i det daglige kalder os for BF, skriver han.

Udfordrer bestyrelsen

Med sit modforslag udfordrer Kriegbaum Sørensen bestyrelsens indstilling. På lige fod med bestyrelsens forslag skal også hans forslag til afstemning på generalforsamlingen i november.

Da der i forbindelse med et navneskift skal laves en vedtægtsændring, kan generalforsamlingen dog ikke alene træffe beslutning om et navneskift. Det kan kun vedtages ved en urafstemning blandt medlemmerne.

Men det er generalforsamlingen, der kan beslutte, hvad medlemmerne skal tage stilling til, og i den sammenhæng er der nu dukket endnu en mulighed op at vælge imellem. Dermed forbliver spændingen intakt til det sidste.

Skriv en kommentar