HB anbefaler nyt navn

Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. Det er Bibliotekarforbundets nye navn, hvis det står til forbundets hovedbestyrelse.

Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. Det er Bibliotekarforbundets nye navn, hvis det står til forbundets hovedbestyrelse.

Sent den 25.juni efter lange og intense diskussioner blev bestyrelsen enig om at anbefale medlemmerne at stemme ja til det nye navn.

Fremtidssikringen af BF er ifølge formand Pernille Drost, et afgørende   argument for at ændre navnet,.  

- Hvis vi vil sikre os nye medlemmer og rekruttere medlemmer med andre typer akademiske uddannelser, skal fagforeningen favne bredere, siger hun.

Målet har været at finde et bredere navn, der gik mere på bibliotekarernes kompetencer og domæne end på den konkrete arbejdsfunktion.

At det nye navn ikke er et farvel til ordet »bibliotekarforbundet«, der får status af undertitel, har flere forklaringer.

- De fleste medlemmer i BF arbejder stadig på folkebiblioteker og universitetsbiblioteker. Vi skal ikke miste forbindelse til det, siger formanden.

Hun understreger også, at udfordringen de kommende år vil være en politisk diskussion af folkebibliotekernes berettigelse som kulturinstitution.

- Det skal kunne ses på navnet, at vi som fagforening er en væsentlig aktør i den debat, siger Pernille Drost.   

Det var en samlet hovedbestyrelse, der blev enige om at anbefale et navneskifte, men tre ud af de 11 bestyrelsesmedlemmer var ikke enig i valget af navnet: Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. Jette Rasmussen fra Kolding Bibliotek så helst, at navnet forblev Bibliotekarforbundet men med undertitlen [Viden & Kultur]. Lone Krøgh fra Lemvig bibliotek mente ikke, det rette navn var fundet, og Kim Josefsen fra DBC så helst, at man var gået videre endnu og helt havde undladt undertitlen Bibliotekarforbundet.

Forud for bestyrelsens beslutning har konsulentfirmaerne Lead Agency og Pladask sat navne som VIA, Pointer,   VID og Aurora i spil.

Navnet kommer til afstemning i løbet af november i forlængelse af BF’s generalforsamling.

Skriv en kommentar