Kispus med tal i ny rapport

Voldsom kritik hagler ned over rapport om bibliotekernes situation efter kommunalreformen. Bibliotekschefer mener den er forældet, og Bibliotekarforbundets formand kalder den skadelig for dansk biblioteksvæsen.

 

Stabile budgetter og ekstra penge til  udvikling. Dét er billedet af folkebibliotekerne efter kommunalreformen, ifølge rapporten Folkebibliotekerne efter kommunalreformen, som kulturministeren Carina Christensen (K) lagde frem i november.

Men det er ikke et billede som biblioteksledere, Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksforening kan genkende. Deres oplevelser af bibliotekernes økonomiske situation er snarere den stik modsatte:

- Vores undersøgelse af bibliotekernes budgetter de seneste tre år viser massive nedskæringer, siger Vagn Ytte Larsen, formand for Danmarks Biblioteksforening.

Men i rapporten, der er udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier, bliver der altså ikke beskrevet et biblioteksvæsen, der slås med massive budgetnedskæringer. I stedet bliver der i rapporten skrevet om stabile biblioteksbudgetter, og det dokumenteres blandt andet ved en graf, der viser, at der fra 2005 til 2006 kun har været et fald på 2,2 procent i bibliotekernes samlede budgetter.

Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet undrer sig også over, hvordan rapporten beskriver bibliotekernes situation.

- Det markante fald, som alle i biblioteksvæsenet mærkede rigtig hårdt i 2007, er i rapporten blevet til en stiplet linje i en graf med en forklaring om, at det tal kan man ikke regne med af den ene eller anden årsag, siger hun.

Den stiplede linje i grafen beskriver et fald på syv procent i 2007, men det forklares i rapportens sammenfatning således:

»Henholder man sig til KL’s oplysninger om konteringsomlægninger i 2007, er der ikke sket noget markant fald.«

Ifølge økonom i KL (Kommunernes Landsforening) Søren Hemmingsen, har KL dog ikke givet Styrelsen for Bibliotek og Medier dokumentation for, hvad faldet i 2007 kan skyldes. Han understreger, at det KL har bidraget med, er oplysninger om budgetfaldet fra 2007 til 2008 på fire procent, der kan forklares med konteringsomlægninger af tjenestemandspensioner og genforsikringer. KL har altså ikke givet dokumentation for faldet fra 2006 til 2007 på syv procent.

 

»Vi er ikke budgetpoliti«

Bladrer man i rapporten bliver faldet i 2007, ud over konteringsomlægninger, forklaret med bortfald af en række mellemkommunale betalinger, og at næsten samtlige betjeningsoverenskomster er ophævet i forbindelse med kommunalreformen.

Og det er ifølge Danmarks Biblioteksforenings formand, tidligere borgmester Vagn Ytte Larsen ikke forklaring nok.

Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost kalder det pinligt, at Styrelsen for Bibliotek og Medier i en rapport siger til offentligheden og til biblioteksvæsenet, at der ikke er nogen problemer.

- For det reelle billede efter reformen er ikke stabile bevillinger. Styrelsen tager en masse forbehold, men faktum er, at kurven knækker, siger hun.

Det er ikke en kritik, der gør stort indtryk på direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Jens Thorhauge.

- Hovedpointen med rapporten er at give en helhedsvurdering af udviklingen efter reformen. Vi er ikke »budgetpoliti«, men angiver tallene så objektivt som muligt og kommer med en skriftlig vurdering. Og den kan altid diskuteres, siger han. Han vil ikke kommentere på de enkelte tal og beregninger, men henviser til KL.

 

Forslugne kommunekasser

En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at der i kølvandet på kommunalreformens effektivisering, er blevet frigivet ressourcer til udvikling. Det er heller ikke et billede, som vinder genklang blandt biblioteksfolk, selv om der er enighed om, at biblioteksvæsenet har haft godt af en slankning, hvor utidssvarende filialer er blevet skåret væk.

- Skandalen er ikke, at vi har lukket filialer. Det kan der være god fornuft i, hvis de kun har åben et par timer om ugen. Skandalen er, at de penge, vi har sparet, er forsvundet ned i kommunekassen, siger udviklingschef   på Hjørring Bibliotek Børge Søndergård. Biblioteket har i forbindelsen med kommunalreformens sammenlægninger afleveret cirka 700.000 kroner til kommunen efter at have nedlagt en bogbus og fire filialer.

Biblioteksleder fra Aalborg Bibliotekerne Bodil Have mener heller ikke, der er frigivet ressourcer i Aalborg.  

- I 2007 blev det besluttet, at vi skulle lukke ni lokale biblioteker. Vi fik ikke lov til at beholde pengene og bruge dem til udvikling. Det fremgår ikke af rapporten med tal eller grafer, hvor de penge er blevet af. De sidste tre år har vi skulle spare ti procent af budgettet. Og nu handler det ikke længere kun om utidssvarende filialer, der skal skæres, siger hun.

 

Potentiel slagterkniv

Stadsbibliotekar Birgit Sørensen fra Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne ser alvorligt på de konsekvenser, rapporten kan få for bibliotekernes videre udvikling, fordi den ikke giver et retvisende billede af bibliotekernes situation i dag, blandt andet fordi budgetbesparelserne i 2008 og 2009 ikke er med.

- Med den i hånden har politikerne en undskyldning for at nedlægge endnu flere biblioteker, fordi rapporten konkluderer, at udlånet er steget samtidig med, at antallet af betjeningssteder er faldet, siger hun. En konklusion hun i øvrigt ikke tror på.

- De 100.000 udlån vi havde på Sorgenfri bibliotek, som er lukket, tror jeg ikke vil kunne ses fuldt ud på hovedbibliotekets udlån, siger hun.  

Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost mener, rapporten er ekstremt skadelig for dansk biblioteksvæsen.

- Den lægger røgslør ud for, at vi er blevet meget hårdt beskåret, og at pengene ikke længere er i biblioteksvæsenet, siger hun og understreger, at kulturministeren kunne havde valgt at bruge rapporten offensivt.

- Hun skyder sig selv i foden ved at være med til at skabe et indtryk af en sektor, der har det godt, siger Pernille Drost.

 

Strategi 2010

Rapporten Folkebibliotekerne efter kommunalreformen blev fremlagt på bibliotekslederforeningens årsmøde i starten af november. Kulturminister Carina Christensen mødte ikke op til årsmødet, men optrådte på en dvd med en tale, hvor hun refererede til rapportens konklusioner om et biblioteksvæsen i sund udvikling. Og hun bekendtgjorde, at hun vil nedsætte et udvalg, der i år 2010 skal komme med et bud på en strategi for bibliotekerne. Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost mener, at det er spild af tid, at kulturministeren vil nedsætte et udvalg.

- Hun har ikke noget at skulle have sagt over for kommunerne, siger hun og opfordrer i stedet ministeren til, sammen med resten af Christiansborgs kulturordførere, at tage en snak med KL og lokalpolitikerne om, hvad der skal ske med bibliotekerne.

Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen (S) har kaldt kulturminister Carina Christensen (K) i samråd om rapporten, som han kalder et glansbillede.

moensted@bf.dk

Læs rapporten her

 

Byggeri med glasur

Flere steder i rapporten har konklusionerne fået et ekstra drys sukker, mener formand for Bibliotekarforbundet Pernille Drost. Blandt andet står der i sammenfatningen, at der er: »62 byggeaktiviteter eller planer om byggerier i gang, hvilket viser, at kommunerne generelt prioriterer bibliotekerne højt og gerne vil afsætte midler til at forbedre de fysiske rammer.«

- Men nærlæser man tallene, så er 24 byggerier stadig på den politiske dagsorden, og 18 er i proces. Det vil sige, at ud af de 62 byggerier eller planer om byggeri, er 42 endnu ikke politisk vedtaget, siger hun.  

Et andet sted i rapporten bliver det konkluderet, at der ikke er sammenhæng mellem øgede bevillinger og lukning af betjeningssteder. Altså, at de biblioteker, der har fået flere penge i samme periode alligevel har valgt at skære ned i antallet af filialer. Konklusionen bygger på oplysninger fra fire biblioteker, der har fået øgede bevillinger og samtidig har lukket filialer. Ifølge økonom i KL Søren Hemmingsen er det et meget lille grundlag at konkludere ud fra, og konklusionen skal tages med et gran salt.

 

Skriv en kommentar