Stor ståhej for ingenting

Bibliotekarforbundet skifter ikke navn. 59 procent af de medlemmer, der har deltaget i urafstemningen, foretrækker at beholde Bibliotekarforbundets nuværende navn: Bibliotekarforbundet – Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere. Dermed er det det store flertal af medlemmerne, der går imod hovedbestyrelsens anbefalinger om et navneskifte til navnet Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. Kun 18 procent af medlemmerne kunne tænke sig at være medlem af et forbund med det navn.

»Vi vil hedde Bibliotekarforbundet«, meldingen fra medlemmerne er klar, måtte en skuffet formand konstatere.

Bibliotekarforbundet skifter ikke navn. 59 procent af de medlemmer, der har deltaget i urafstemningen, foretrækker at beholde Bibliotekarforbundets nuværende navn: Bibliotekarforbundet – Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere. Dermed er det det store flertal af medlemmerne, der går imod hovedbestyrelsens anbefalinger om et navneskifte til navnet Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet]. Kun 18 procent af medlemmerne kunne tænke sig at være medlem af et forbund med det navn. 15 procent foretrak navnet BF, mens 8 procent stemte blankt. Bibliotekspressen talte med formand i Bibliotekarforbundet, Pernille Drost, lige efter, at afstemningsresultatet forelå.

Medlemmerne har valgt ikke at følge hovedbestyrelsens anbefalinger om at stemme ja til navnet Viden & Kultur.

- Jeg er ikke overrasket over resultatet, konstaterede hun, men tilføjede, at hun selvfølgelig var skuffet over, at Bibliotekarforbundet ikke skifter navn til Viden & Kultur [Bibliotekarforbundet].

- Vi har sørget for, at navneprocessen og princip- og arbejdsprogrammet for de næste to år er uafhængige af hinanden. Men det er min personlige vurdering, at der nu vil være ting, der er sværere at gennemføre. For eksempel rekrutteringen, hvor der vil være områder, hvor forbundets nuværende navn ikke vil vække genklang. Men verden går ikke i stå, fordi vi ikke får et nyt navn.

Hovedbestyrelsens argumenter for et nyt navn har været, at der er brug for at tiltrække nye medlemsgrupper, fordi der er mange medlemmer, der snart skal på pension. Er det her et skub ud i en nedadgående spiral for forbundet?

- Selv om medlemmerne har valgt det nuværende navn, så mener jeg stadig, at hovedbestyrelsens oplæg var godt. Det skal vi forholde os til og arbejde videre med. Men det er klart, at de udfordringer, vi talte om, dem står vi stadig med.

Hvordan får Bibliotekarforbundet så fat i de nye medlemsgrupper?

- Vi skal bruge de samme strategier, men der kan være målgrupper, hvor vi ikke kan komme igennem med det nuværende navn, og der kan være områder, hvor jeg må sige, at her kan vi lige så godt lade være med at prøve. Men ellers ændrer det jo ikke ved, at vi bare må fortsætte det gode arbejde.

Er der nogle ting, du ville have gjort anderledes?

- Nej, og jeg mener at selve processen har været væsentlig, fordi det er gået op for medlemmerne, at forbundet står over for nogle hurdler. Jeg mener også, at der kan være mange grunde til, hvorfor folk har stemt for det nuværende navn. Der er jo flere, der har sagt, at de faktisk synes, at Bibliotekarforbundet skulle have et nyt navn, de mente bare ikke, at det rigtige var fundet endnu. Men det viste sig på generalforsamlingen, at der er mange følelser i det her, og debatten har rent faktisk handlet meget om bibliotekarbegrebet og professionsbegrebet. Og jeg kan godt forstå det, for jeg har også selv været i tvivl længe om, hvorvidt et navneskifte var det rigtige.

Kunne man forestille, at hovedbestyrelsen ville prøve igen med et nyt navn?

- Nej. Det kan jeg ikke se. Det er for ressourcekrævende. Hvorfor skulle man kunne finde et bedre navn om to år?

Hvor ressourcekrævende har processen været?

- Jeg taler ikke om penge, men om tid og fokus. Vi har brugt forsvindende lidt på eksempelvis logoforslag, men hovedbestyrelsen har brugt tid og fokus på navnet i et helt år, siger Pernille Drost.

Der var også valg til hovedbestyrelsen, samt valg om en række forslag til vedtægtsændringer.

Skriv en kommentar