Udvikling eller afvikling

De alternative tilbud, der skal træde i stedet for filiallukninger ligner mere afvikling end udvikling, mener Bibliotekarforbundets formand.  

Danmarksrekorden i filiallukninger kom i 2006 til 2007, hvor 131 betjeningssteder fik hevet stikket ud. Set i lyset af, at der fra 1988 til 2006 er blevet lukket 425 filialer, er det noget af et indhug i bestanden. Mange i biblioteksvæsenet nikker dog billigende til de fleste af lukningerne, der bliver kaldt nødvendige, fordi mange filialer har været utidssvarende. Men biblioteksledere og organisationer vil dog ikke være med til, at den lokale adgang til bøger, spil, film og biblioteket som værested forsvinder som dug fra solen fra nærmiljøet. For noget skal træde i stedet. Og hvad er alternativerne, når de små filialer lukker?

I rapporten Folkebibliotekerne efter kommunalreformen peger Styrelsen for Bibliotek og Medier på fem alternative løsninger, der i rapportens sammenfatning har overskriften Udviklingstendenser.

Det er fleksible bogbusser. Et tættere samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker, selvbetjente filialer, udvidet biblioteket kommer service og afhentningssteder for materiale bestilt via bibliotek.dk.  

Formanden i Bibliotekarforbundet, Pernille Drost, mener ikke, at man kan kalde de fem alternativer for udviklingstendenser.

- Der har aldrig været så få bogbusser som i dag. I 2007 blev ni busser sparet væk, siger hun.

I forhold til det tættere samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker beskriver rapporten erfaringen fra Holbæk, hvor der er åbnet flere kombi-biblioteker (altså integrerede folke- og skolebiblioteker).

»Ud af de 13 filialer, hvor der er indsamlet besøgstal, er der seks, hvor der ingen besøgende har været til folkebiblioteksfunktionen, samt én, hvor der har været to besøgende«.   

Alternativerne beskrives i rapporten som noget en række kommuner har arbejdet offensivt med. Det mener Pernille Drost er misvisende.

- Ser man på ideen med de selvbetjente filialer, så findes de endnu meget få steder, siger hun og stiller spørgsmålstegn ved, om det kan kaldes udvikling og en succes, at folk skal »betjenes« uden personale. Hun mener også, at det er ren utopi at tro, at bibliotekerne kan udvide biblioteket kommer servicen.

- Bibliotekerne skæres på pengepungen generelt, og det er en service, som mange overvejer, om der overhovedet er råd til. Det kræver en bogbil, medarbejdere og tid fra den almindelige drift, siger hun.

- Og det kan vel mere kaldes afvikling end udvikling, at man som det sidste alternativ, der næves i rapporten, skal kunne hente sine bøger i Brugsen i stedet for på biblioteket, siger hun.

Skriv en kommentar