Biblioteket lige ved hånden

29-04-2009 af Anette Lerche
Find inspiration på bibliotekets site, bestil materialet og hent det i supermarkedet, når du alligevel handler.
Det er bare et bud på, hvordan biblioteket i fremtiden skal være lige ved hånden. 

Biblioteket skal være lige ved hånden – det er udgangspunktet for den kulturaftale fire østjyske kommuner har indgået med Kulturministeriet.

For hvorfor er det kun formidlings- og bestillingsdelene af bibliotekernes service, der er frigjorte fra det fysiske bibliotek?
Inspiration og bestilling af materialer kan sagtens foregå hjemme foran computeren, men i sidste ende mødes brugeren alligevel af et krav om, at materialerne skal hentes på biblioteket i et bestemt tidsrum.

Aftalen mellem kommunerne og ministeriet er treårig, og i den aftale binder bibliotekerne sig til i fællesskab at udvikle nye former for biblioteksservice.
- Vi har haft biblioteker i 100 år, vi har biblioteksfilialer, og vi har haft bogbusser i de sidste 40 år, siger Hans Nielsen, udviklingschef i Randers.
- Vi kender de traditionelle måder at drive det decentrale biblioteksvæsen på, og vi har digitaliseret formidlings- og bestillingsdelen, så nu er der kun logistikdelen tilbage for at skabe et sluttet kredsløb, hvor biblioteket er lige ved hånden, siger han.

I første omgang tænkes der på tiltag som samarbejder med lokale erhvervsdrivende eller skoler om afhentningsdepoter. Også virksomhederne eller skolernes intranet kan bruges til at trække brugere ind på biblioteket, fordi biblioteket her kan linke til bibliotekets hjemmeside. En anden ide kunne være at opstille en mediejukeboks på togstationerne, så det var muligt for pendlere at downloade en god film til togturen.
- Selvfølgelig er der nogle rettighedsud-fordringer omkring en mediejukeboks, men det kan eksempelvis løses ved, at biblioteket frikøber materialet helt. Det behøver jo ikke være den nyeste Oscar-vindende film, der tilbydes, siger Hans Nielsen.

Projektet fire samarbejdskommuner, Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg vil udvikle og afprøve nye biblioteksservices med tilstedeværelse, der hvor borgerne færdes, og tilgængelighed på tider, steder og måder som borgerne efterspørger. Budgettet for projektet er 3.150.000 kroner. 

 

Skriv en kommentar