Biblioteksmagasinet udkommer tidligst i foråret 2010

14-08-2009 af Henrik Hermann
Det skal udkomme tre gange om året, og det er ambitionen at lave et magasin af en høj standard, som bliver et markedsføringsorgan for bibliotekerne, som til gengæld skal betale til magasinet.

Biblioteksmagasinet er det foreløbige navn på det magasin, som skal ligge på alle landets biblioteker og henvende sig til brugerne med gode historier om, hvad bibliotekerne kan – og står bag.  Altså et markedsføringsorgan, der fortæller brugerne de gode historier om folkebibliotekerne og biblioteksvæsenet. Et samarbejde med Litteratursiden.dk om sider i bladet eller et indstik er også en af mulighederne.
Det fortæller Gentoftes kulturchef Lone Gladbo til bibliotekspressen.dk.
Det er Gentofte Bibliotekerne, der står for projektet, som støttes af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Tanken er at få alle landets folkebiblioteker med i projektet.

- Vi har holdt møder med bibliotekerne i regionerne, et i Roskilde og et i Region Syddanmark, og meldingen fra bibliotekscheferne er positiv. De ønsker et magasin af en høj standard med journalistiske artikler, og det skal laves professionelt, siger Lone Gladbo.

Styrelsen for Bibliotek og Medier støtter projektet med en samlet  bevilling på ikke færre end 977.000 kroner, som blandt andet skal række til at udgive to numre af et – vi citerer:  ”et kulturelt bredt favnende biblioteksmagasin, der har til formål at positionere folkebibliotekerne som aktuelle, inspirerende og nødvendige. At formidle og vinkle de gode historier, der giver borgerne information indsigt og inspiration samt at skabe et fundament for et fælles markedsføringsarbejde”, står der blandt andet om projektet på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside.


Bibliotekerne skal betale

- Vi har nu lavet en forundersøgelse, og vi har fundet frem til et forslag til en betalingsmodel. Det er dyrt at lave et godt magasin på pænt papir, og vi vil udgive det tre gange årligt, siger Lone Gladbo.

Ifølge forslaget til en finansieringsmodel skal bibliotekerne forpligte sig til at betale for fremstillingen af magasinet efter en model, hvor de betaler 3 kroner pr. eksemplar svarende til 4 procent af kommunens grundlag. Det vil eksempelvis koste bibliotekerne i en større kommune som Gentofte 25.000 kroner om året, forklarer Lone Gladbo.
En anden indtægtskilde for magasinet skal være annonceindtægter.

Henrik Dybdahl, bachelor fra Danmarks Biblioteksskole, står for forprojektet med hensyn til at analysere mulighederne for at udgive magasinet.

Biblioteksmagasinet skal i høj grad ses som set stort fælles markedsføringsprojekt for bibliotekerne – hidtil er det ikke lykkedes biblioteksvæsenet eller Styrelsen for Bibliotek og Medier at få stablet en slagkraftig fælles markedsføring af folkebibliotekerne på banen – en af udfordringerne er, at bibliotekerne er spredt ud i de enkelte kommuner, og det har hidtil ikke været muligt at samle kræfterne, så pengene kunne puljes til fælles markedsføring – til trods for, at mange biblioteker i landet gennemfører de samme projekter.

Endnu er der ikke nedsat en redaktion, fortæller Lone Gladbo.
- Vi overvejer, hvordan vi skal skrue det sammen. Der skal være en styregruppe og en udgiver af bladet, og måske vil vi så entrere med en redaktør og have et bureau til at levere journalistiske artikler.
Det er Lone Gladbos vurdering, at det tidligst bliver i foråret 2010, at Biblioteksmagasinet udkommer første gang.

Synes du, det er en god idé at markedsføre dit bibliotek over for brugerne i et magasin, og hvad mener du om navnet Biblioteksmagasinet?
Har du forslag til, hvad det kommende blad kan skrive om af interesse for brugerne?

 

 

 

 

Kommentarer (6)

17. august 2009 kl. 09:00
Det ville være naturligt, hvis den ansvarshavende redaktør for bladet blev Henrik Dybdahl. Han har jo trods alt fået idéen, skaffet pengene og lavet en del forarbejde.

Jeg mener, at der er sandsynlighed for, at projektet mister sin levedygtighed hvis han ikke er med på holdet.
20. august 2009 kl. 13:55
Beklager - men jeg tror ikke på ideen. Med udgivelse 3 gange årligt kan det ikke blive særlig aktuelt stof, og hvilke almindelige biblioteksbrugere vil i øvrigt være interesserede i at læse om spændende projekter på fjerntliggende biblioteker?
Jeg tror, vi har mere gavn af at markedsføre os lokalt. Og til det formål vil centralt producerede pr-materialer eller artikelskabeloner kunne hjælpe mere end et glittet, landsdækkende og sjældent udkommende magasin.
22. august 2009 kl. 12:54
Det gør jeg til gengæld; alle tidsskrifter og aviser bevæger sig væk fra nyhedsstof, fra aktualitet. Alle som én. De bevæger sig mod refleksion og dybde, nettet skal nok levere nyhederne.

Jeg synes du tænker uambitiøst Mona Madsen; man krydser gerne kommunegrænser for at gå på museum eller festival. Hvorfor ikke biblioteket? Fordi vi er for kedelige?

Måske du modsiger dig selv: Man kan vel ikke undgå at markedsføre sig selv lokalt, hvis man markedsfører sig nationalt?

Ret mig endelig, men jeg synes du argumenterer for en allerede eksisterende model... Synes du den virker?
3. september 2009 kl. 11:37
Biblioteker er noget ganske andet end museer og festivaler. Trods lokale forskelle er vi temmelig ens i vores tilbud, mens museer og festivaler er unikke sjældenheder, som man i de allerfleste tilfælde er nødt til at krydse kommunegrænser for at komme til. Biblioteker bruger man i hverdagen - der hvor man bor eller arbejder, eller til nød i nabokommunen. Hvis en låner i Birkerød læser om spændende ting i Brande, vil man næppe starte bilen for at opsøge det.
Uambitiøst er det moderne, høflige skældsord som realistiske forbehold altid bliver mødt med. Jeg synes sådan set bare, at ambitionerne skal lægges et andet sted, nemlig i at markedsføre sig professionelt og målrettet lokalt.
10. september 2009 kl. 22:51
Jeg undskylder at min generation af biblioteksfolk fik en idé.

Må det aldrig, aldrig ske igen.
1. oktober 2009 kl. 14:29
Det var da et underligt småneurotisk svar, Ole. Ser du magasinet som et generationsprojekt? I så fald: hvilken generation repræsenterer du/I? Hvilken generation skal dette "bredt kulturelt favnende" magasin henvende sig til?

Jeg ved ikke, hvilken generation du kategoriserer mig i, men jeg forstår at du afviser min skepsis som generationsbestemt...
Det indskrænker jo debatmulighederne gevaldigt. Men vil du ikke også selv have dig frabedt kun at blive defineret, tolket og måske endda forkastet som ligeværdig meningsudveksler på baggrund af et fødselsår?

For mig at se går skillelinjerne, både i vores samfund og i biblioteksverdenen, i mindst lige så høj grad på f.eks. køn – samfundsposition – bolig - ansættelsessted – uddannelse – erfaringsgrundlag – individuel personlighed – omgangskreds – kulturel horisont – etc., etc.
Og jeg vil da foreslå, at vi prøver at forstå og respektere hinanden på trods af forskellighederne.

Skriv en kommentar