Carina-udvalget: Det nye bibliotek skal møde borgerne, hvor de er

24-11-2009 af Henrik Hermann
Det nye bibliotek møder borgerne, hvor de er.
Den vision skal implementeres på det enkelte bibliotek. Nationale programmer og infrastruktur understøtter det lokale bibliotek – men det er DIG, der skaber det. Sådan - lettere omskrevet - lød den ultimative anbefaling i den del-afrapportering, som bibliotekslederne blev præsenteret for på det årlige møde i Nyborg hos Styrelsen for Bibliotek og Medier ved styrelsens direktør, Jens Thorhauge.

I sin præsentation af udvalgets foreløbige arbejde om "Folkebibliotekerne i Vidensamfundet", pegede Jens Thorhauge på, at  virkeligheden for folkebibliotekerne er at, medierne ofte fremstiller dem som kriseramte: bibliotekerne mister lånere, og lukker, når kommunerne skal spare penge.Sideløbende med denne krise-dagsorden har behovet for den type ydelser, biblioteket leverer og kan videreudvikle aldrig været større. Der mangler et klart sprog for udviklingsbehovet.

Ny sprogbrug påkrævet
- Ydelserne til vidensamfundets behov kan ikke legitimeres med industrisamfundets sprog, tænkning og biblioteksimage, men biblioteket er
vigtigere end nogensinde. Vis det! Italesæt!, lød det fra Thorhauge.

Diskussionen er stadig åben, men der er udkrystalliseret tre tydelige felter, nemlig følgende:

Styrke den digitale infrastruktur, Danmarks Virtuelle Bibliotek.

Intensivere arbejdet med partnerskaber, som et middel til at gennemtrænge (lokal)samfundet.

Flere inddragende kultur- lærings- og inspirationsaktiviteter

Biblioteksmonopolets sammenbrud
Thorhauge pegede på biblioteksmonopolets sammenbrud, konkurrence fra andre medier, øget diversitet i kundernes forventninger og ønsker som nogle af de store udfordringer.

- Der opstår nye behov og adfærdssformer, som næsten ikke er beskrevet.
Biblioteket er sat i verden for at understøtte samfundsmæssige behov – de behov  forandrer sig, sagde Thorhauge, og havde også en pointe om,at industrisamfundets sprogbrug kommer til kort, når den digitale virkelighed og behovene udvikler sig.

Blandt de store udfordringer er nye forretningsmodeller og stor konkurrence fra andre medier og udbydere.

Internt i biblioteksvæsenet  - mellem leder og medarbejder - er den store udfordring selve bibliotekskulturen – at udøve forandringsledelse i en monokultur.

I øvrigt blev bibliotekslederne aktiveret fra mødets start mandag, hvor de blev ”tvangsplaceret” ved nummererede borde. På hvert bord lå et videokamera, hvor bibliotekscheferne skulle afrapportere, hvad det vigtigste har været for væsenet i 2009 – og hvad der vil blive det vigtigste i 2010.

Der var generel enighed om at en af de største nyskabelser – det største nybrud – er samarbejdet med Danmarks Radio og Aalborg Bibliotekerne omkring produktionen af den populære tv-kanal Ramasjang.

Styrelsens direktør, Jens Thorhauge, understregede, at det, der forelægger nu, er en delafrapportering – men sådan kunne den ultimative anbefaling lyde. Og sådan lød den.

Thorhauges indlæg havde overskriften Folkebiblioteker: Innovation og fællesskab – Det ny bibliotek er en ny kulturvirksomhed.

 Læs mere om ledermødet og om afrapporteringen fra Carina-udvalget på

http://ledermoede.ning.com

http://www.bibliotekogmedier.dk

http://www.bibliotekogviden.dk

 

 

 

 

Skriv en kommentar