Hvem har ansvaret for generationsskiftet?

30-04-2009 af Anette Lerche
De bibliotekariske arbejdspladser i både stat, kommune og regioner står foran et generationsskifte. Knap 20 procent af bibliotekarerne i kommunerne er over 60 år, mens gruppen af bibliotekarer over 60 år i staten er på 13 procent.

Har din arbejdsplads en plan for, hvordan det kommende generationsskifte skal håndteres?
Det er nemlig ikke alle biblioteker, der har udarbejdet et beredskab for, hvordan den ældre generations viden og erfaringer bevares, når den går på pension. Det er heller ikke alle arbejdspladser, der har en plan for, hvordan nye kolleger skal hilses velkommen og få mulighed for at præge deres arbejde.
Bibliotekspressen har talt med en række tillidsrepræsentanter i stat og kommune. Nogle melder om tiltag på deres biblio-teker, der skal sikre nye medarbejdere en god start på en ny arbejdsplads, men overraskende mange har ingen konkrete planer.

Ikke for mor-agtige
I Lejre Kommune er der ansat 10 biblio-tekarer og kun to er under 50 år. Her har man endnu ikke talt om, hvordan ud-fordringen med en stor udskiftning af personalet skal tackles, men man har gjort sig nogle erfaringer, fordi man har oplevet at ansætte helt unge vikarer. Tillidsrepræsentant Marianne Verg-mann fortæller:
- Vi er dobbelt så gamle som dem og tilhører deres forældres generation. Der er en opgave i at tænke over ikke at være for »mor-agtige«, men at yde den støtte, omsorg og oplæring en nyuddannet har brug for. Det er i høj grad en balancegang, siger hun.

Dræbende rutiner
Netop balancegangen er vigtig.
Kim Rømer Krogh, der er bibliotekschef på HvidovreBibliotekerne har været leder, mens biblioteket har gennemført et generationsskifte. Hans erfaring er, at det er utrolig vigtigt at sikre sig, at en medarbejder på vej på pension får mulighed for en samtale, hvor vedkommendes viden og erfaring videregives.
Og så samler HvidovreBibliotekerne nye stillinger i puljer, så nye medarbejdere ikke bare kommer drypvis, men kom-mer i en samlet klynge.
- Uden egentlig at ville det, vil de ældre medarbejdere komme til at dræbe engagementet hos de nye, fordi de har deres egne måder og rutiner, som de vil holde fast i, forklarer Kim Rømer Krogh.

Bibliotekspressen skriver mere om generationsskiftet i det nummer af Biblioteks-pressen, der udkommer 7. maj.

 

 

Skriv en kommentar