IFLA: Fra Milano mod Göteborg

01-09-2009 af Henrik Hermann
60 danske biblioteksfolk deltog på kongressen i Milano, og når Göteborg har været vært i 2010 gælder det Puerto Rico og Helsinki

Den 75. internationale IFLA-kongress er overstået i Milano med 3.700 biblioteksfolk fra hele verden. Akronymet IFLA står for International Federation of Library Associations and Institutions, og organisationen blev grundlagt i Skotland i 1927 og har til formål internationalt at fremme forståelse, samarbejde og udvikling af bibliotekssamarbejde.

Omkring 60 danske biblioteksfolk og bibliotekarer deltog i Milano i dagene 23.-27. august i diverse sessions – nogle som oplægsholdere, andre som udstillere af plakater og andre for at fange den seneste udvikling og megatrends.

Den nye præsident for den verdensomspændende organisation IFLA hedder Ellen Tise og er fra Sydafrika. Hun afløser Claudia Lux fra Tyskland.  FLA-kongressen holdes fremover i følgende byer: Göteborg 2010 Puerto Rico, 2011 og Helsinki 2012.

I Milano blev der sædvanen tro udvekslet erfaringer og netværket på kryds og tværs blandt bibliotekarer og biblioteksfolk. Fra Danmark deltog flere oplægsholdere, blandt andre bibliotekscheferne Jens Ingemann, København og Lone Hedelund, Århus. Flere sessions fokuserede på bibliotekarens udfordrede rolle, eksempelvis "The proactive Librarian" – ligesom der var sessions om e-bogens fremmarch. Programmet og diverse oplæg – papers kan findes på hjemmesiden www.ifla.org.

Konferencens righoldige program gav mulighed for at deltage i diverse kulturelle aftenarrangementer – eksempelvis i den verdensberømte opera Teatro alla Scala, hvor der var arrangeret en koncert til ære for IFLA-gæsterne med en humoristisk tilgang i det trykte program, hvor forsiden var prydet med følgende skrift: Not Every Sound Disturbs a Librarian.

Der er muligt at deltage på flere måder i konferencen. Eksempelvis havde Odense Centralbibliotek og Svendborg Bibliotek i samarbejde lavet en plakat med teksten Read It, Show It and Promote it!, samt diverse foldere til den såkaldte Poster Session, hvor der blev udstillet plakater fra hele verden. Også Lyngby Stadsbibliotek deltog i konkurrencen, og havde taget deltagere med fra cafeen, hvor der laves mad til bibliotekets gæster af handicappede. Danmarks Biblioteksforening deltog med en plakat for bogen "Library Space", en engelsk oversættelse af bogen Biblioteksrum skrevet og redigeret af Hellen Niegaard, Danmarks Biblioteksforening, bibliotekschef Jens Lauridsen, Taarnby Bibliotek og Knud Schulz, Århus Kommunes Biblioteker. I øvrigt blev et bidrag fra Kina valgt som den bedste af de godt 100 plakater.

IFLA-kongressen skulle næste år være holdt i Australien, men på grund af økonomiske kvababbelser og risiko for et relativt lavt deltagerantal grunde den lange flyrejse, valgte IFLA’s øverste organ Governing Board at flytte konferencen. Først blev Malaysia spurgt, fordi Malaysia også havde budt ind på at holde den prestigefyldte konference næste år, men det endte med, at det blev besluttet, at Göteborg arrangerer IFLA-kongressen 2010.

Bibliotekspressen bringer i et af de kommende numre et interview med IFLA’s nye Præsident Ellen Tise om bibliotekarens og bibliotekernes fremtidige rolle.

 

Skriv en kommentar