DB-rektor Per Hasle: Konference om Persuasive Design med vægt på biblioteksvidenskab

13-05-2009 af Henrik Hermann
Danmarks Bibliotesskole arrangerer i 2010 sin største konference nogensinde og håber på 200 deltagere inden for emnet "overtalende teknologi"
Danmarks Biblioteksskoles rektor Per Hasle har kæmpet for, at Danmark kunne vinde værtskabet for den internationale konference om Persuasive Technology, og det er nu lykkedes. Konferencen over tre dage i juni næste år om ”påvirkningsteknologi” får et særligt tema, der også henvender sig til biblioteksverdenen med hensyn til hvordan en eksempelvis en hjemmeside kan designes, så den sælger budskabet bedst og bliver mest attraktiv over for brugerne. Konferencen vil levere den seneste up-front-forskning inden for persuasive design.

Stolt rektor
- Jeg er da brandstolt over at det er lykkedes at få konferencen om Persuasive Design hertil, siger Per Hasle, der bliver øverste ansvarlig for konferencen og får titlen General Chair.
- Det er den største konference, Danmarks Biblioteksskole nogensinde har arrangeret, og vi vil lægge vægt på biblioteksdelen af persuasive design, understreger Per Hasle.
 
Samarbejde med Aalborg og Oulu
Persuasive technologi-konferencen arrangeres i samarbejde med Aalborg og Oulu Universiteter og fokuserer på up-front forskning inden for feltet ”Påvirknings-teknologi” eller ”overtalende teknologi” – altså hvordan eksempelvis et website kan bruges til at påvirke mennesker på flere områder – lige fra rygestop til miljøbevidsthed. Netop klima- og miljøbevidsthed er vigtige temaer inden for Persuasive Design, og derfor er det passende at konferencen arrangeres i Danmark oven på FN’s internationale klima-topmøde.

Han forklarer, at det hidtil har været den teknologiske del, der har domineret, men den biblioteksvidenskabelige tilgang er meget vigtig og den kan leveres fra The Royal School of Libray and Information Science.
- Danmarks Biblioteksskole har en stærk tradition for at studere samspillet mellem mennesker, information og teknologi – altid inden for rammerne af en kulturel kontekst, siger Per Hasle.

Grundlagt på Stanford Universitetet
Persuasive Technology blev grundlagt inden for it-verdenen i 1998 af B. J. Fogg fra Stanford Universitetet. Fogg havde studeret, hvordan websites og anden software ikke bare stiller information til rådighed for brugere, men på forskellige måder påvirker disse til at ændre hold-ninger og adfærd. Det kan ske både bevidst og ubevidst.

En organisations website kan være udformet først og fremmest for at give information om virksomheden, men den er også med til at præge organisationens image, og dermed hvordan folk reagerer på den – altså om man er villig til at købe dens varer, om man har tillid til den.
 
Derfor har it-designere under alle omstændigheder grund til at være opmærksom på de mulige påvirkningselementer i deres produkter. Men software kan også udvikles bevidst med det formål at få folk til at tilslutte sig en sag, købe en vare eller ændre på deres adfærd.
Derfor er det etiske aspekt meget vigtigt inden for forskning i persuasive design, altså faren for at teknologien anvendes til manipulationsformål.

5 universiteter har budt ind på konferencen, heriblandt Barcelona og Salzburg.

Konferencen holdes i dagene 7.-10. juni på Det Kongelige Bibliotek, og den seneste forskning inden for området vil foreligge i bogform med reviewede artikler-samlet af Danmarks Biblioteksskole.
Skriv en kommentar