Københavns biblioteksvæsen decentraliserer

08-10-2009 af Tania Kejser
Fra den 1. januar 2010 knyttes fem filialer i Københavns biblioteksvæsen tættere op på deres lokalområde. Det betyder blandt andet, at kulturhuse og biblioteker i fem bydele bliver én samlet virksomhed.

Ofte samarbejder kulturhuse, biblioteker og andre kulturinstitutioner i forvejen. Men fra den 1. januar 2010 bliver bibliotekerne i fem bydele i København lagt sammen med deres samarbejdspartnere.

Formålet med den nye struktur er at udnytte fælles lokale kræfter til at skabe endnu mere kultur. I bund og grund er man i gang med en decentralisering af bibliotekerne, der knyttes op på lokale kulturinstitutioner.

I Vanløse har man for eksempel kulturhus og bibliotek lige ved siden af hinanden. Fra begyndelsen af det nye år bliver de to institutioner lagt sammen til én, med én fælles leder. 

- Jeg ser det som meget positivt. Formålet er at skabe mere kultur til borgerne. Vi får mere pondus, når vi er slået sammen, i stedet for at vi begge sidder og lægger planer for nye tiltag, siger bibliotekschef i Vanløse, Ole Jensen.

Beslutningen om at omorganisere Københavns biblioteker er taget administrativt. Der har altså ikke været stemt i Borgerrepræsentationen om at splitte byens biblioteksvæsen op, men processen er fulgt på sidelinjen af Kultur- og Fritidsudvalget.

- Det er en god ide at nedbryde grænser og samarbejde lokalt. Nu skal vi bare holde øje med, at der bliver taget hensyn til lokale forhold. For mig har det stor betydning, at man samarbejder der, hvor der er grund til det – det skal ikke være sådan, at en leder skal cykle rundt til bydelens institutioner. Den fysiske samhørighed er vigtig, siger Jens Kjær Christensen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for Enhedslisten.

Foreløbig har man besluttet sig for at etablere nye fælles institutioner i fem dele af København: Sundby, Vanløse, Indre Nørrebro, Vesterbro samt omkring det nye ungdomshus og det kommende bibliotek i Nordvest, Dortheavej. Hvert af stederne har man valg sin egen lokale løsning. Københavns Hovedbibliotek skal fortsat udelukkende være et bibliotek, da Hovedbiblioteket ikke er specielt knyttet til Københavns indre by, men servicerer folk fra hele kommunen.

Skriv en kommentar