Kulturministeren ønsker bibliotekarer som ledere af integrerede biblioteker

23-11-2009 af Henrik Hermann

Kulturminister Carina Christensen (K) kom mandag med en sjældent klar udmelding om biblioteksledelse, da hun talte til lederne på årsmødet i Nyborg arrangeret af Styrelsen for Bibliotek og Medier: De integrerede biblioteker – folke- og skolebiblioteker – skal ifølge ministeren ledes af en leder med baggrund og erfaring fra biblioteksvæsenet – det skal ikke være skolelederen, som skal være chefen på de integrerede biblioteker, sagde ministeren.

Lederen af et integreret folke- og skolebibliotek bør være en person med en bibliotekarisk baggrund. Det skal ikke være skolelederen, mener kuturminister Carina Christensen (K)

På det årlige møde for bibliotekslederne, som Styrelsen for Biblioteker og Medier, afvikler i Nyborg, roste kulturministeren bibliotekerne og bibliotekarerne som rollemodeller og fremhævede flere konkrete eksempler fra sin turné rundt til mange af landets biblioteker. Eksempelvis kunstportal Fyn, og fra Aalborg roste hun placeringen af biblioteket sammen med en svømmehal. Hun fremhævede også litteratursiden.dk's arbejde og Danmarks Elektroniske  Fag- og Forskningsbibliotek, DEFF. Der var også generel ros til fagets udøvere.

- I er rollemodeller for kulturlivet, og I evner at tænke på tværs af faggrænser. I er langt fremme med formidling og med nye medier. I et skridt foran, fordi I forstår, hvor brugerne bevæger sig hen, sagde Carina Christensen.

En mere konkret udmeldning – grænsende til et løfte – kom kulturministeren med i relation til de integrerede biblioteker også tidligere kaldt kombiblioteker, hvor et folkebibliotek og et skolebibliotek lægges sammen , som det er sket flere steder, og formentlig vil ske i stigende grad. Eksempelvis skal et nyt bibliotek i Ørestaden været et integreret bibliotek.

- Her vil jeg gerne sige, at der har været forslag om, at skolelederen på disse biblioteker overtager funktionen som biblioteksleder. Det forslag støtter jeg ikke. Lad mig gøre det helt klart, sagde ministeren, som altså dermed nærmest har afgivet et løfte om, at hun vil kæmpe for, at det bliver bibliotekarer, der skal stå for ledelsen af det kombinerede folke- og skolebibliotek.

Ministeren kom også ind på spørgsmålet om karenstid på udlån af musik-cd’er – den ordning hendes forgænger, Brian Mikkelsen fik indført og som er meget upopulær blandt bibliotekarer.

- Jeg er åben over for afskaffelse af karenstiden, hvis branchen og bibliotekerne kan blive enige om det. Og det ser ud til at pege i den rigtige retning, sagde kulturministeren om de forhandlinger der længe har været i gang om karenstiden og dens – mulige – afskaffelse.

Skriv en kommentar