Kulturministeren har høje ambitioner for nyt udvalg

06-02-2009 af Henrik Hermann
Direkte adspurgt på Bibliotekschefforeningens årsmøde bekræftede kulturminister Carina Christensen, at det nye udvalg, der skal sikre folkebibliotekernes udvikling får et højt ambitionsniveau, og at ministeren vil følge arbejdet nøje.
Carina Christensen fremhævede på Bibliotekschefforeningens møde, at hun er meget ambitiøs omkring det nye udvalgs arbejde

Kulturminister Carina Christensen (K) forsikrede på årsmødet i Bibliotekschefforeningen i Vejle fredag 6. februar at det nye udvalg, der skal følge folkebibliotekernes udvikling vil blive fulgt meget nøje af ministeren og hendes embedsmænd. Ambitionerne er meget høje.

Tilsyneladende har mange på forhånd fået opfattelsen af, at det nye udvalg er –om ikke en syltekrukke – så dog et udvalg, der ikke har et særligt højt ambitionsniveau.

På Bibliotekschefforeningens årsmøde i Vejle fredag 6. februar blev denne bekymring italesat af Knud Schulz, Borgerservice og Biblioteker Århus. Han spurgte direkte ministeren, om ambitionsniveauet er højt nok:

- Biblioteksloven blev ændret i 2000, og dengang lå der et grundigt analysearbejde forud for lovændringen. Et arbejde som startede i 1996. Jeg er for at sige det ligeud bekymret for, om »den får nok«, sagde Knud Schulz, der lagde op til, at det havde været bedre at påbegynde en revision af biblioteksloven end at nedsætte en arbejdsgruppe.

Bekymringen går også på, om ministeren har forstået, at bibliotekernes ansvarsområde nu udvides med fokus på områder som borgerservice, ligesom der fortsat skal tænkes i innovation og udvikling.

Kulturminister Carina Christensen svarede:

- Vi er meget, meget ambitiøse vedrørende det her udvalgs arbejde. Arbejdet optager alle partier i Folketinget, og vi venter spændt på at se udvalgets anbefalinger.

Hun sagde også, at der siden rapporten om Folkebibliotekerne efter kommunalreformen har været megen debat om besparelser og filiallukninger men fremhævede, at rapporten er fremadrettet og et godt afsæt for de nye udfordringer, bibliotekerne står over for med eksempelvis it-læring.

Hun fremhævede, at Bibliotekschefforeningens ambitioner om et håndslag på området med at satse på it-læring af borgerne på bibliotekerne falder fint i tråd med rapporten og det arbejde, udvalget skal i gang med.

Uddannelse af medarbejderne skal også prioriteres, lovede ministeren.

For at information kan blive til viden – kræver det læring. Selve læringsprocessen skal bibliotekerne stå for, mener ministeren.

Bibliotekspressen bringer et interview med kulturministeren i nr. 4, som udkommer 26. februar.

Skriv en kommentar