Kvinderne i det private tjener mest

16-01-2009 af Anette Lerche
Kvindelige bibliotekarer i det private tjener nu i gennemsnit lidt mere end deres mandlige kollegaer og en del mere end bibliotekarer ansat i det offentlige.

Bibliotekarer ansat i det private kan glæde sig over at være duksene i klassen, når det gælder ligeløn. Rent faktisk er privatansatte kvinders bruttoløn i gennemsnit 1,2 procent højere end deres mandlige kollegaers. Omregnet til faktiske tal betyder det, at den privatansatte kvinde i gennemsnit tjener 38.246 kroner i bruttoløn, mens en mandlig bibliotekar i det private får 37.781.

- Det er positivt at se, at der er områder, hvor det går den vej, siger kønsforsker ved Roskilde Universitetscenter Kenneth Reinicke. Han kender ikke umiddelbart til andre eksempler, hvor kvinderne lønmæssigt har overhalet deres mandlige kolleger.

- Mit bud på en forklaring er, at de kvinder, der søger ud i det private udviser nogle meget rationelle, fremadrettede og dynamiske karaktertræk, siger Kenneth Reinicke.

Det er Bibliotekarforbundets lønstatistik på det private område, hvor knap 300 privatansatte bibliotekarer har oplyst om løn- og ansættelsesforhold, der afslører, at kvindelige bibliotekarer i det private har fået kæmpet sig op på lige lidt mere end ligeløn. En ligeløn, de har arbejdet på de sidste ti år, hvor de stort set konstant har fået større lønstigninger end deres mandlige kolleger. I alt er kvindernes løn i gennemsnit steget med 4,33 procent pr. år i perioden fra 1998 til 2008, mens mændene i tilsvarende periode har oplevet en gennemsnitlig lønstigning pr år på 3,21 procent.

lerche@bf.dk

Skriv en kommentar