Nota er det nye navn for Danmarks Blindebibliotek

03-06-2009 af Henrik Hermann

Nota er det mere mundrette og tidssvarende navn for Danmarks Blindebibliotek, og foruden Nota er den uddybende undertitel Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.

Baggrunden for navneskiftet pr. 1 juni 2009 er ifølge organisationen, at Nota ikke længere er et bibliotek alene for blinde og synshandicappede.

Også ordblinde har eksempelvis adgang til Notas omfattende samlinger af bøger og tidsskrifter på lyd og andre alternative læsemedier. Derfor skulle navnet ændres, men det har ikke været nogen let og hurtig proces.

- Vi har arbejdet med navnet internt flere gange. Første gang gik det ikke. Et konsulentfirma fandt frem til et navn, vi ikke kunne identificere os med. Denne gang kontaktede vi Danmarks Radios konceptværksted og har også arbejdet sammen med Copenhagen Business School. De seneste tre måneder har vi implementeret navnet hos os, og det er mit indtryk af folk er rigtig glade for at være "nota'er" siger Nota's HR-chef Susanne Hansen til bibliotekspressen.dk

Første gang var 25 af de 70 ansatte med i navneprocessen, anden gang var færre medarbejdere involveret, men alle interessenter, herunder Styrelsen for Bibliotek og Medier samt Kulturministeriet blev hørt  Da der forelå 3-5 mulige navne og alle interessenter og samarbejdspartnere var taget i ed, valgte ledelsen navnet Nota.

Læs mere og se filmen om Nota på www.nota.nu

Skriv en kommentar