Samarbejde mellem BF og DB beseglet

05-08-2009 af Sabrine Mønsted

Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksskole har underskrevet en formel samarbejdsaftale, der skal være med til at ruste de studerende bedre til arbejdsmarkedet.

Bibliotekarforbundet ved, hvad der rører sig på arbejdsmarkedet, og hvordan du som nyuddannet bedst får foden indenfor. Den viden skal de studerende på Danmarks Biblioteksskole nyde godt af langt tidligere, så de kan målrette deres uddannelse.

Derfor indgik Bibliotekarforbundet (BF) og Danmarks Biblioteksskole (DB) i juni måned 2009 en samarbejdsaftale, der betyder, at BF i højere grad får kontakt med de studerende.

- Vi er interesseret i, at de meget tidligt får øjne op for, hvad arbejdsmarkedet har at byde på. Det kan også ruste dem til at finde arbejde hurtigere, når de er færdige, siger direktør i Bibliotekarforbundet Johnny Roj-Larsen.

Høj ledighed

Dimittender fra Danmarks Biblioteksskole er væsentlig længere tid om at finde job end andre nyuddannede akademiker. I juni måned var dimittendledigheden for bibliotekarer på 26,9 procent mod den gennemsnitlige akademikerledighed for nyuddannede på 18,2 procent.

- Når de har viden om arbejdsmarkedet, kan de være mere målrettede. En væsentlig del af motivationen for at studere er også, at de ved, hvad der venter dem, siger Johnny Roj-Larsen, der også mener, at det kan været med til at skabe et godt studiemiljø og dermed fastholde de studerende på uddannelsen.

Næsten-kandidat brunch

Bibliotekarforbundet har fastlagt en række løbende aktiviteter for de studerende.

Forbundets karriererådgivere er blandt andet med på introdagene for nye studerende og i samarbejde med biblioteksskolens studievejleder afholder de kompetencedage, der blandt andet skal gøre det lettere for de studerende at vælge, om de vil være cand. scient. bibl.’er eller bibliotekar DB’er.

- På de studerendes sidste semester holder vi en »næsten-kandidat brunch«, hvor vi klæder dem på i god tid til at søge job, og for de nyuddannede laver vi job-workshops, fortæller karriererådgiver i BF Sofie Plenge,

Forskning
Erfaringsudveksling og videndeling er også en del af samarbejdsaftalen.

Danmarks Biblioteksskole laver for eksempel undersøgelser for Bibliotekarforbundet, som lederundersøgelsen i 2007: Ledere og ledelse i danske biblioteker og bogen: Byen som scene om kulturel byudvikling, 2007.

Skriv en kommentar