Søndagsvagter er sure eller hvad?

17-04-2009 af og Sabrine Mønsted

At være bibliotekar på et folkebibliotek er langt fra et otte til fire job. Aftenarrangementer og weekend- og aftenvagter betyder, at bibliotekarer ofte arbejder, når andre har fri. Nu vil Bibliotekarforbundet og KL (Kommunernes Landsforening) undersøge, hvad den varierende arbejdstid betyder for arbejdsglæden på landets folkebiblioteker.

300.000 kroner har Bibliotekarforbundet og KL fået til at undersøge om blandt andet søndags- og aftenvagterne gør livet surt eller opfattes som en naturlig del af jobbet som bibliotekar.

Fordel eller ulempe

- For nogle kan det være svært at få den skæve arbejdstid til at hænge sammen med deres privatliv, mens det for andre opfattes som en gevinst at have en fridag midt på ugen eller møde sent, siger konsulent i BF Lone Rosendal, der er tovholder på projektet.

Men ifølge hende er folkebibliotekerne alt andet lige inden i en periode, hvor der kommer større pres på arbejdstiden med stigende besparelser, færre personer og et konstant krav om nye og bedre ydelser til brugerne.

Viden til ledere

Målet med undersøgelsen er blandt andet at give tillidsrepræsentanter og biblioteksledere mere viden om, hvad der skaber arbejdsglæde, og hvad der fungerer bedst, når arbejds- og familieliv skal spille sammen.

Lone Rosendal regner med, at undersøgelsen vil blive gennemført i efteråret 2009 blandt andet som en spørgeskemaundersøgelse på en række biblioteker.

Bevillingen på de 300.000 kroner til at undersøge sammenhængen mellem bibliotekarernes arbejdstid og arbejdstilfredshed kommer fra en pulje, der er afsat til at undersøge personalepolitiske emner, der kan være relevant for overenskomstforhandlinger.

Kommentarer (2)

30. april 2009 kl. 22:02
Søndagsvagter er trælse, og kolliderer med familien. Det ville være ok, hvis man kunne få 1:2 for hver time, og max, absolut max, to pr. sæson. Eller en økonomisk kompentation der svarede til dette Vi har jo også lørdagsvagter, og faste aftenvagter. Hvis man er alene med børn, eller ikke har en mand der kan hente og bringe på skæve tider, må det vel være ok, at der gives så meget kompensation at der kan betales en barnepige.
12. maj 2009 kl. 18:27
Mon ikke accepten af søndagsvagter hænger nøje sammen med om kompensationen føles tilfredsstillende. Jeg havde søndagsvagter på Vesterbros læsesal i 50erne, dengang gav 24 søndagsvagttimer en ekstra uges ferie (42 timer). Det var på det tidspunkt en acceptabel måde at optjene en fjerde ferieuge på.

Søndagsvagter er sure eller hvad?