Statsgruppen vil være mere synlig

20-05-2009 af Sabrine Mønsted
Mere indflydelse i BF’s hovedbestyrelse og mere direkte kommunikation med medlemmerne. Det er to af målene for Statsgruppens bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen i marts.

 - Vi vil  kommunikere mere med gruppens medlemmer blandt andet på BF’s nye hjemmeside, og vi arbejder på at få vores eget nyhedsbrev, siger Statsgruppens formand Anne Thorst Melbye.

Bestyrelsen har også sat sig for at komme mere på banen i forhold til BF’s hovedbestyrelse.

- Vi vil gerne bruges noget mere. Vi har mange erfaringer og viden inden for statsområdet, for eksempel om der er flere fusioner på vej. Når hovedbestyrelsen ved hvilke udfordringer, de statsansatte står over for, kan de bedre målrette deres arbejde, siger hun.

Ambassadørkops
Statsgruppen vil også gøre opmærksom på, hvorfor det er attraktiv at arbejde i staten.

- Der har været meget fokus på det private arbejdsmarked, blandt andet har BF oprettet et ambassadørkorps af privatansatte, måske kunne man lave et lignende korps af statsansatte, siger Anne Thorst Melbye.

University College repræsenteret
Der er indtrådt to nye medlemmer i bestyrelsen, det er Lise Gade, CBS bibliotek og suppleant Birgitte Sass, University College, Sjælland, Pædagoguddannelsen i Roskilde.

Formand Anne Thorst Melbye glæder sig over, at der er kommet en suppleant i bestyrelsen fra University College, så det ikke kun er de store universiteter, der er repræsenteret i bestyrelsen.

- Mange steder sidder bibliotekarerne alene på de nye University College og har svære ved at komme af sted, siger hun.

De to medlemmer erstatter Trine Winther Johannsen, Roskilde Universitetsbibliotek og Hanne Møgelberg, Det Kongelige Bibliotek, der er trådt ud af bestyrelsen.

Anne Thorst Melbye, Syddansk Universitetsbibliotek fortsætter som formand og Jesper Bendix, Aalborg Universitetsbibliotek fortsætter som nærtformand.

Skriv en kommentar