Stigende udlåns- og besøgstal på bibliotekerne

26-06-2009 af Anette Lerche
Flere biblioteker melder om stigende udlåns- og besøgstal i første kvartal 2009. Måske bliver 2009 året, hvor en nedadgående besøgs- og udlånskurve vendes.

I Hørsholm låner de mere med hjem end sidste år, og borgerne kommer også i stigende antal på biblioteket. Det viser opgørelsen over besøgs- og udlånstal for 2009. Besøgstallet er steget med 6,1 procent i forhold til 1. kvartal 2008, og udlånstallet er steget med 7,6 procent. Og tendensen fortsætter ind i andet kvartal beretter bibliotekschef Jannie Lehmann, der kan prale af en fremgang i udlånstallet i april og maj på hele 11,4 procent.
- Det er lykkedes os at få de ældste folke-skoleelever og gymnasieelever ind på biblioteket. Vi hjælper dem eksempelvis med de opgaver, hvor de skal kombinere to fag, siger Jannie Lehmann.
Også Hørsholms systematiske arbejde med månedens tema, hvor både udstillinger og arrangementer følger en rød tråd, vurderer bibliotekschefen har betydning.
- Vi har en klar formidlingsprofil. Vi er bevidste om, at vi er der for brugernes skyld, siger hun.

Hjælpende hånd fra finanskrisen
Samtidig kan hun dog ikke lade være med at tænke på, om det er finanskrisen, der har åbnet borgernes øjne for de mange gratis tilbud på biblioteket. Og muligheden foreligger for flere andre biblioteker rundt om i landet mærker også stigninger i besøgs- og udlånstallet, og det er glædeligt, fordi Styrelsen for Bibliotek og Mediers statistikker for de seneste år har vist faldende besøgs og udlånstal hos det samlede danske folkebiblioteksvæsen.
På hovedbiblioteket i København kan man glæde sig over fremgang i både udlåns- og besøgstallet. Det hjælper dog desværre ikke på Københavns Bibliotekers samlede udlånstal, hvor 1. kvartal bød på et fald på 5,7 procent i forhold til 1. kvartal i 2008. Det faldende tal skyldes dog, at flere biblioteker har været lukket på grund af renoveringer, og derfor spår ledelsen Københavns Biblioteker om, at udlånstallet i 2009 vil stige lige som på flere andre biblioteker.

Stigning på fyn
I Odense mærker man også en stigende interesse for biblioteket, hvis man sammenligner opgørelserne fra 1. kvartal 2008 og 2009. Her er udlånstallet steget med 6,73 procent og besøgstallet med 9,6 procent.
I Odense vurderer man, at blandt andet åbningen af et nyt bibliotek i Dalum har givet en positiv effekt.
Rejser man længere mod vest til Aalborg, daler de positive kurver desværre en smule, når man sammenligner udlånstallet fra 1. kvartal i 2009 med udlånstallet fra 1. kvartal 2008. En lille tilbagegang på 1, 9 procent – til gengæld er besøgstallet steget med 2,0 procent, og her er det især Aalborg Hovedbibliotek, der har trukket tallet op.

I Aalborg blev maj måned god
Publikumschef på Aalborg Hovedbibliotek Kirsten Boelt mener, at forklaringen i det stigende besøgstal blandt andet kan skyldes, at der er nu er direkte adgang til biblioteket via hovedgaden, at der samtidig er åbnet en ny cafe på hovedbiblioteket, og at biblioteket nu har trådløst net over hele biblioteket – til stor glæde for de studerende.
Kirsten Boelt kan også glæde sig over maj måneds tal. For her er udlånstallet steget med hele 3,7 procent i forhold til maj i 2008.

Hvordan går det med besøgs- og udlånstallet på dit bibliotek? Og hvad tror du forklaringen kan være på de stigende besøgs- og udlånstal i artiklen?

Skriv en kommentar