Stipendiefonden får et løft

27-05-2009 af Anette Lerche
Stipendiefonden har fået ny formand i form af Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost, og nu skal der pustes liv i fonden, der har levet et stille liv i de seneste år.
Det skal igen gøres muligt for bibliotekarer og studerende at søge Stipendiefonden om støtte til studierejser og forskning.
Stipendiefonden (Professor Steenberg, Kinch og Schøtler Nielsens Fond) blev oprettet i 1990, da flere fonde blev lagt sammen. Fonden har til formål at støtte uddannelse i bibliotekarisk øjemed.

Bibliotekerne betaler selv
Stipendiefondens midler kommer blandt andet fra bibliotekerne, der hvert år indbetaler et beløb til fonden. (Store biblioteker giver 1.000 kroner, mens små giver 500 kroner).
Siden kommunalreformen har det dog stået temmelig stille med indbetalingerne til fonden, og det vil Pernille Drost nu ændre.
- Det er vigtigt at bibeholde en fond, hvor man kan søge midler. Det skal ikke nedprioriteres – heller ikke i perioder med mange besparelser, siger hun.
Fondens midler kan søges både i forbindelse med forskning og studierejser.
I 2007 uddelte fonden knap 45.000 kroner.
Læs mere på http://vip.db.dk/stipendiefonden/

Skriv en kommentar