Synes du BF-net skal lukke?

07-08-2009 af Sabrine Mønsted

Hovedbestyrelsen i Bibliotekarforbundet overvejer at lukke og slukke for Bibliotekarforbundets debatforum BF-net.

»BF-net er blevet overhalet af Facebook som fælles community for bibliotekarer, og debatten er gået død på sitet«, siger Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost, som forklaring på, at BF’s hovedbestyrelsen på sit næste møde skal beslutte, om BF-net skal lukkes ned.

Bibliotekarforbundet oprettede BF-net for to år siden i forbindelse med Fagligt Landsmøde, der handlede om formidling.

- Vi savnede et sted, hvor alle medlemmer kunne gå hen og være samlet et sted og dele erfaringer, så de ikke skulle opfinde den dybe tallerken hver gang, siger Pernille Drost.

Ifølge hende var det en billig teknisk løsning, fordi Bibliotekarforbundet allerede hostede bibl’net - et community for de studerede på Danmarks Biblioteketsskole.

I øjeblikket er 600 medlem af BF-net, men der er ikke meget debat eller andet aktivitet på siden.

BF er gået i gang med at undersøge, hvor mange medlemmer, der vil blive berørt af en eventuel lukning og om de grupper, der er oprettet på siden reelt bliver brugt.

En anden bevæggrund til at lukke siden er, at BF har relanceret sin hjemmeside, hvor der også kommer en debatfunktion.

- Tanken har aldrig været, at BF-net nødvendigvis skulle være permanent. Det blev oprettet i forbindelse med fagligt landsmøde, og da 23 ting kørte på mange biblioteker, siger Pernille Drost.

Bruger du BF-net? Og vil du savne det, hvis det lukker. Så skriv din mening her.

Kommentarer (3)

13. august 2009 kl. 14:17
Den faglige debat er vigtig, uden den kan den nødvendige udvikling ikke skabes.

Jeg elsker en velredigeret debatside, sådan som den stadig findes i nogle aviser. Og det er den gode redaktør, jeg savner på mange elektroniske debatsider - kværulanterne får for meget plads - eller man mangler nogen til at skubbe tingene i gang.

Jeg synes at bibliotekspressens medarbejdere igen skulle dyrke det redaktionelle gebet, og arbejde på at få en kultur og biblioteksdebat igang igen indenfor fagforeningens rammer, det være sig både i det skrevne blad og i et elektronisk forum. Der er noget med at skabe sig det gode kontaktnet både indenfor og udenfor faget, sådan at man kan skubbe til folk på de rigtige tidspunkter, så der kommer noget spændende ud af det.

BF-net i den form, det har i dag, kan I roligt nedlægge.
16. august 2009 kl. 12:03
Facebook? BF-net var sgu da lidt af en fuser fra begyndelsen...
24. september 2009 kl. 17:57
Ja jeg synes BF-net skal lukke, for som det allerede er udtrykt ovenfor var det sgu lidt af en fuser fra begyndelsen.
Det undrede mig allerede dengang BF købte biblnet.dk, at de valgte at kopiere det og oprette BF-net, fremfor at udvide det allerede eksisterende til at omfatte BFs øvrige medlemmer. Biblnet.dk var dengang og er nu et meget velfungerende og aktivt forum for studerende, alumner og ansatte ved Danmarks Bibliotekskole, BF-net har desværre aldrig opnået at blive hverken velfungerende eller aktivt. Alternativt kunne BF og Bibliotekspressen have valgt at samle den sparsomme aktivitet et sted fremfor at have de samme debatter kørende på hhv. bibliotekspressen.dk og bfnet.dk. Ganske vist er BF og Bibliotekspressen to forskellige ting, men da det alligevel ofte har været de samme emner som blev taget op begge steder, kunne der måske være ræson i at samle det et sted.

Skriv en kommentar