Tilbuddet til ledige akademikere skal strammes op

17-04-2009 af Sabrine Mønsted

En evaluering af de private aktører, der skal hjælpe ledige akademikere i job, viser, at flere af dem ved for lidt om det akademiske arbejdsmarked. 

En evaluering af de private aktører, der skal få ledige akademikere i job, viser, at der er brodne kar imellem de private firmaer, der overtager jobcentrenes kontakt med de ledige akademikere efter syv måneders ledighed.

Tidsspilde
I en spørgerskemaundersøgelse foretaget blandt alle akademikere, der fra oktober 2007 til juni 2008 blev henvist til en privat aktør, kalder 48 procent de private aktørers indsats for irrelevant eller direkte spild af tid med den begrundelse, at de mangler indsigt i det akademiske arbejdsmarked og ikke tager højde for den lediges fremtidsønsker.

Manglende tilbud om opkvalificering bliver også nævnt som et problem.

Alligevel mener en tredjedel af de adspurgte, at de privat aktører er de bedste til at formidle job til ledige akademikere. Og undersøgelsen viser da også, at langt de fleste ledige kommer ud i et akademikerjob efter et forløb hos en privat aktør, og jobtilfredsheden hos dem er oppe på 91 procent.

Ud med brodne kar

Karriererrådgiver i Bibliotekarforbundet Sofie Plenge synes, det er en god tanke at lave et tilbud, der er målrettet akademikere.

- Men det er nødvendigt, at de private aktører har et indgående kendskab til det akademiske arbejdsmarked. De firmaer, der ikke har det, skal ud af ordningen, siger hun og tilføjer, at hun er glædelig overrasket over at mistanken om, at de private aktører var med til at presse de ledige akademikere ud i ufaglærte jobs, ifølge evalueringen, ikke holder stik.

Bibliotekarernes ledighed

Den gennemsnitlige ledigheden for bibliotekarer lå i januar 2009 på 1,9 procent, hvilket svarer til 88 bibliotekarer. Men især dimittendgruppen - de bibliotekarer der er uddannet inden for det sidste år - er hårdt ramt. Her er ledigheden stigende og lå i januar 2009 på 16,4 procent i forhold til 12,6 procent i januar 2008.

Tilbuddet til ledige akademikere skal strammes op