Trivsel blandt mellemlederne

26-11-2009 af Tania Kejser
Er du mellemleder og medlem af Bibliotekarforbundet, så er der gode chancer for, at du trives med dit job. En dugfrisk undersøgelse blandt 137 af forbundets mellemledere viser, at mere end otte ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde.

Bibliotekarforbundet repræsenterer 279 mellemledere. Af dem har 137 deltaget i undersøgelsen. Her kan du se hvad mellemlederne svarer på alt fra jobtilfredshed til arbejdspres og forholdet til deres medarbejdere.

70 procent er blevet ledere fordi de ønskede indflydelse, 64 procent fordi de ønskede nye udfordringer. Bare 6,8 procent blev ledere på grund af prestigen.
Mellemlederne har ikke decideret planlagt at blive ledere. 65 procent svarer »i mindre grad« eller »slet ikke« til spørgsmålet om hvorvidt deres lederstilling er et resultat af karriereplanlægning.

45 procent har tidligere haft mere ansvar end de har i deres nuværende stilling. For 25 procent er det deres første stilling med ledelsesopgaver.

Timer og tilfredshed
54 procent er tilfredse i deres lederjob mens 29 procent er meget tilfredse. 1,6 procent er meget utilfredse. Halvdelen svarer, at de arbejder mellem 37 og 40 timer om ugen. 36 procent arbejder mellem 41 og 45 timer. 2,4 procent arbejder over 50 timer. 85 procent svarer, at de er nødt til at arbejde over 40 timer om ugen for at nå det hele.

Godt halvdelen svarer, at mellem en tredjedel og to tredjedele af deres arbejdstid går med opgaver, som er sjove. 42 procent har sjove opgaver over to tredjedele af tiden. Ifølge undersøgelsen mener bare 5,6 procent, at man får bedre karrieremuligheder ved at arbejde mere.

Arbejdspres

57 procent synes ikke, det er svært at få tid til at holde ferie, mens godt en fjerdedel har besværligheder med at finde plads i kalenderen til at tage væk. Tre ud af fire tænker på deres arbejde, når de har fri, og en ud af tre føler sig stresset af sit arbejde.

Netværk og karriere
Det hedder sig ofte, at man skal dyrke sit netværk i jobøjemed. Men kun 15 procent af besvarelserne siger ja til at have brugt netværket til at få et lederjob. Bare 8,7 procent har brugt et fagligt netværk. Til gengæld siger tre ud af fire ja til, at netværket hjælper dem til at løse arbejdsopgaverne bedre.

Halvdelen af mellemlederne svarer, at de ikke ønsker at avancere ydeligere, fordi de er glade for deres nuværende job. En fjerdel føler, at de mangler kompetencerne til at avancere, og en ud af tre angiver familielivet som årsag til ikke at søge flere udfordringer ledelsesmæssigt.

Skriv en kommentar