Bedre barselsrettigheder er droppet

08-12-2010 af Tania Haagensen
Det forslag, der skulle have sikret fuld løn i 20 uger under barsel og øremærket barsel til fædrene, er blevet skudt i sænk i EU.
Ministerrådet afviste blankt det forslag til ændringer i graviditetsdirektivet som Europa-Parlamentet fremsatte i oktober 2010. Ændringerne ville have betydet en forlængelse af minimumkravene til barselsorlov, men EU-landenes beskæftigelsesministre sagde altså nej.
Begrundelsen er blandt andet, at man, udover de økonomiske omkostninger, frygter at det vil hæmme ligestillingen på arbejdsmarkedet.

Skriv en kommentar