Bibliotekschefer støtter oprettelsen af fælles digitalt bibliotek

08-02-2010 af Henrik Hermann
Bibliotekschefforeningen vil støtte oprettelsen af Danmarks Digitale Bibliotek – et fælles landsdækkende virtuelt Bibliotek. Dermed tager foreningen lidt kontroversielt forskud på nogle af  ”glæderne” og anbefalingerne i den kommende rapport fra Carina-Christensen udvalget. Påvirkning i retning af udvikling af mere borgerservice bliver også et vigtigt  indsatsområde.

Allerede inden printerblækket er tørt på den snarlige rapport fra Carina Christensen-udvalget om folkebibliotekernes fremtid,  arbejder Bibliotekschefforeningen aktivt for at få maksimal indflydelse på ”Folkebibliotekernes rolle i viden-samfundet” – som er rapportens omdrejningspunkt og titel.

Formand for Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard, chef for Roskilde Bibliotekerne, sagde blandt andet på årsmødet i Vejle til de over 100 chefer fra 59 biblioteker:
- Nu skal der snart slås søm i. Så nu gælder det. Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke blev afsat penge til udvalgsarbejdet i modsætningen til arbejdet med ”Biblioteksbetjening af børn.

Mogens Vestergaard fremhævede to vigtige spor fra Carina Christensen-udvalget, som Bibliotekschefforeningen vil (for)følge:

- Det ene spor hedder konsolidering: Fælles løsninger på det, vi kender. Og som brugerne ankerkender som godt. For eksempel bibliotekssystemer, net-biblioteker og Biblioteksvagten.

- Det andet sport drejer sig om udvikling og eksperimenter: Sæt penge af til eksperimenter med biblioteksservice og indsamling af viden om brugerne, lød opfordringen fra Mogens Vestergaard.

Formanden fremhævede også, at det er vigtigt at få slået fast, hvad biblioteket er for en størrelse – og at brugen af ordet KULTUR som bærende begreb bør diskuteres.

- Man skal jo hæfte en hulens masse ord på at forklare, at det ikke kun handler om skønlitterære romaner og forfatter-arrangementer – læring indgår også.  Jeg så gerne at man skippede ordet kultur som eneste bærende begreb til fordel for blot bibliotek, sagde Mogens Vestergaard blandt andet.

En af de mest kontroversielle anbefalinger fra den ventede rapport bliver anbefalingen af ”opførelsen” af Danmarks Digitale Bibliotek – fordi der heri ligger, at der skal indføres fælles nationale løsninger på de mange digitale ting, bibliotekerne bruger tid og kræfter på.

Bibliotekschefforeningen vil varmt anbefale samarbejde om nationale løsninger – så der bruges tid på kreativt arbejde og ikke det, nogle benævnte som ”kedelige transaktioner”.

Foreningen har sendt et åbent brev til Carina Christensen-udvalget om at arbejde for et overbygningsråd, der sikrer et mere hensigtsmæssigt samarbejde mellem statslige og kommunale biblioteker.
I øvrig har Bibliotekschefforeningen i samarbejde med Bibliotekarforbundet planlagt et seminar, når Carina Christensen-udvalgets rapport med anbefalinger foreligger. Ideen er at udarbejde strategier for realisering af rapportens anbefalinger.


 

Skriv en kommentar