De unge tror ikke på efterlønnen

31-08-2010 af Anette Lerche
De unge tror ikke på efterlønnen, og den mistro betyder, at langt færre end tidligere tilmelder sig efterlønnen.

Blandt bibliotekarer i 50’erne har ni ud af ti tilmeldt sig efterlønsordningen. Blandt de helt unge bibliotekarer under 29 år er andelen næsten lig nul – tallet stiger dog voldsomt, når det er sidste udkald for at tilmelde sig ordningen. Her vælger 60 procent af de 30-årige at tilmelde sig ordningen.

Men er bibliotekarer som resten af danskerne, så vil det tal falde i de næste par år.

Nye opgørelser, offentliggjort i Dagbladet Information, viser nemlig, at andelen af unge, der tilmelder sig efterlønsordningen, er faldet med en fjerdedel. Samme tendens gælder for akademikere, og det vil på sigt betyde, at efterlønnen afvikler sig selv, konkluderer eksperter. Men samtidig efterlyser man politisk handlekraft nu, fordi det er i de kommende år, at en meget stor del af arbejdsstyrken vil nå efterlønsalderen.

Ser man på tallene for bibliotekarer over 60 år, så stiger procentdelen på efterløn fra 20 procent af de 60-årige til 70 procent af de 64-årige.

Hvordan er det blandt dine kollegaer? Og tror du selv på efterlønsordningen?

 

Skriv en kommentar