Svigter Det Kongelige Bibliotek sin pligt til at bevare computerspil?

03-12-2010 af Anette Lerche
Både forskere og politikere er bekymret over, hvorvidt Det Kongelige Bibliotek tager sin sin pligt til at bevare computerspil alvorligt nok. Men Det Kongelige Bibliotek understreger, at man meget tidligt har været opmærksom på området.

»Det er vores vurdering, at Det Kongelige Bibliotek i årevis har brudt loven. Det er beklageligt, så få både danske og udenlandske spil Det Kongelige Bibliotek har bevaret for eftertiden, « siger Thomas Vigild, formand for Dansk Spilråd, som består af spiljournalister og folk fra computerspilsbranchen.

Han er blandt de kritikere, der over de sidste par uger har fået luft i Dagbladet Børsen for deres kritik af, at Det Kongelige Bibliotek ikke overholder sine forpligtigelser til at bevare computerspil.

900 spil er indsamlet
Siden 1998 har biblioteket være forpligtiget til også at indsamle og bevare digitale værker, og det har medført, at Det Kongelige Bibliotek har indsamlet 900 spil fra fysiske formater som dvd’er og cd’er. Det er langt sværere at høste mange af de netspil, der også findes. I dag indeholder det såkaldte Netarkiv allerede en del spil, men der arbejdes løbende på at forbedre muligheden for at høste og indsamle spil.

Det er ikke ligegyldigt, hvorvidt computerspil bevares, påpeger forsker i børnekultur, medier og computerspil ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Carsten Jessen over for Børsen:
- I forhold til forskningen er der behov for at kunne få et historisk perspektiv, og det forventer man, er til stede. Hvis det ikke ordentligt til stede, så giver det et hul i vores viden.

På baggrund af kritikken har både Socialdemokraterne og Venstre krævet, at Kulturministeriet går ind i sagen.

Vi gør alt, hvad vi kan
På Det Kongelige Bibliotek er man ikke helt enig i at kritikken er berettiget. Internt forklarer biblioteksdirektør Erland Kolding Nielsen:
»Det Kongelige Bibliotek gør alt, hvad der på nuværende tidspunkt er muligt for at indsamle og bevare dansk kulturarv i form af computerspil og interaktive programmer.« 

Og i Danmark er man ifølge Det Kongelige Bibliotek langt foran de fleste andre lande. Allerede i 1997 sikrede Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek, at computerspil blev  indlemmet i Pligtafleveringsloven. Og opdager biblioteket, at der er udgivere, der ikke overholder afleveringspligten rykker man udgiveren. I dag er der en liste på 150 spil, hvor udgiveren endnu ikke har afleveret det afleveringspligtige spil.

Skriv en kommentar