Er dit bibliotek bedre end nabokommunens?

04-03-2010 af Tania Kejser
Skal alle biblioteker i Danmark i fremtiden kunne måle sig med hinanden? Det skal Styrelsen for Bibliotek og Medier tage stilling til i disse dage. Formålet er, at lære af hinanden på tværs af landet.

Hvordan udvikler man sit bibliotek, når næsten hele brugergruppen udtrykker stor tilfredshed? En metode kunne være at lære af hinanden på tværs af kommunegrænser. På Herning Bibliotekerne har man udviklet et redskab, der på landsplan vil ensrette brugerundersøgelser, så man kan bruge disse til at sammenligne bibliotekerne.

Projektet er udstukket af Styrelsen for Bibliotek og Medier, der nu skal tage stilling til, om bibliotekerne skal til at måle sig med hinanden.

- En del biblioteker opnår næsten 100 procent i deres tilfredshedsundersøgelser. På den baggrund kan det være svært at udvikle sig og finde ud af, hvad man kan gøre bedre. Vi har arbejdet med at splitte undersøgelsen op i flere spørgsmål, som for eksempel personalets service, materialer, de fysiske forhold og folks oplevelse af at komme på biblioteket, fortæller Lone Wetphall, udviklingskonsulent i Herning.

Hvis man i en kommune scorer højt på for eksempel indretning er meningen, at andre kan lære af biblioteket her. Benchmarkingen bliver på den måde et redskab til videndeling

- Vi har arbejdet tæt sammen med Rambøll om udviklingen af spørgsmål og analyse, og vores anbefaling til Styrelsen for Bibliotek og Medier er at fortsætte det samarbejde, hvis benchmarkingen skal udbredes nationalt, fortæller Lone Westphall, udviklingskonsulent i Herning.

Hvis målingen af brugertilfredshed skal kunne sammenlignes på tværs af landets biblioteker er det nødvendigt med ens retningslinjer i spørgeskemaerne.

- Undersøgelserne er 100 procent netbaserede. Det gør dem brugervenlige og nemme at arbejde med efterfølgende, fortæller Lone Wetphall.

Det vil koste omkring 700.000 kroner at udbrede systemet nationalt.

Skriv en kommentar