Find studierelevant arbejde og søg job tidligt

27-05-2010 af Henrik Hermann
Gode råd til studerende: rapporten ”Det frie valg eller det frie fald” handler om overgangen fra studium til job, og der er nyttig viden og gode råd at hente for studerende og dimittender. Eksempelvis er arbejdsgiver nærmest ligeglad med karaktergennemsnit og om du har klaret studiet på normeret tid eller ej.
Du kan selv gøre meget for at optimere din fremtidige beskæftigelsessituation. Gør for eksempel to ting: Find et studierelevant arbejde, og påbegynd din jobsøgning tidligt.

Ovenstående er blot to af mange råd og anbefalinger i rapporten ”Det frie valg eller det frie fald”, som er udgivet af Akademikernes Centralorganisation, og som blandt andet undersøger, hvordan studerende bedst kan forberede sig til arbejdslivet under deres studietid.

Håndgribelige barrierer som specialepres og manglende kendskab til arbejdsmar-kedet beskrives i rapporten, men også mere uhåndgribelige barrierer i form af studiemiljøers påvirkning af de studerende til at fokusere på alt andet end ar-bejdsmarkedet.

Rapporten beskæftiger sig også kritisk med det faktum, at visse studiemiljøer har svært ved at forholde sig til den nye virkelighed, det hedder således i rapporten:

”Desværre tyder meget på, at nogle studiemiljøer har skabt deres egne elfenbenstårne, hvor den traditionelle dagsorden om fagligheden endnu ikke er koblet til den nyere dagsorden om anvendelighed på arbejdsmarkedet.”

Omvendt er flere uddannelses institutioner blevet bedre til udslusning.

”Uddannelsesinstitutionerne er blevet mere åbne i form af karrierevejledningstilbud, virksomhedssamarbejde, praktikordninger, etc. Det har gjort, at mange studiemiljøer har fået bedre muligheder for at få deres studerende godt og hurtigt ud på arbejdsmarkedet”, hedder det i rapporten.

Gode karakterer er ikke afgørende, ek-sempelvis er en af konklusionerne, at det er vigtigere at have studierelevant job end gode karakterer.

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har drøftet rapporten, og en af de faldne bemærkninger var det faktum, at det er meget nemmere at finde studierelevant arbejde i københavnsområdet, at der er en geografisk ulighed, som gør det sværere for studerende uden for københavnsområdet at finde et studierelevant arbejde.

Du kan læse hele rapporten eller sammenfatningen og refleksioner og perspek-tivering fra side 4-15 her.

n
hermann


 

Skriv en kommentar