Høring på Christiansborg om folkebibliotekerne i vidensamfundet

26-10-2010 af Henrik Hermann
Flere besøgende på bibliotekerne, men færre udlån. Store nedskæringer i kommunerne med lukning af hundredvis af biblioteksfilialer efter kommunalreformen. Der er udfordringer nok at tage fat på under den høring, som Folketingets Kulturudvalg holder onsdag formiddag.
Folkebibliotekernes fremtid er til debat onsdag 27. oktober, når Folketingets Kulturudvalg holder høring i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at sætte fokus på, hvilken rolle folkebibliotekerne skal spille fremover, og afsættet er rapporten ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”, som er udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier i marts.

I oplægget til høringen hedder det blandt andet: "Folkebibliotekerne er under forandring, det er en igangværende udvikling, som ikke mindst kommunalreformen i 2007 har synliggjort. Biblioteksområdet er fortsat et af de mest benyttede kulturtilbud, men vores måde at bruge bibliotekerne på har ændret sig. Lånemønstret har i høj grad ændret sig i takt med teknologi- og medieudviklingen, som også afspejler sig mere og mere i bibliotekernes tilbud. Udlånet af bøger har været faldende de senere år, og samtidig vokser brugen af de digitale tilbud på bibliotekerne".

I arbejdsgruppen bag rapporten deltog også Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost. Høringen finder sted onsdag klokken 9-12.30, og den transmitteres via Folketingets hjemmeside. Læs mere om høringen og rapporten her.


Skriv en kommentar