Hvordan batter det med debat på biblioteket?

26-02-2010 af Henrik Hermann

Skal biblioteket være en ”neutral” kulturinstitution eller skal biblioteket træde i karakter som et demokratisk væksthus – et moderne forsamlingshus, der tør arrangere vælgermøder. Denne problemstilling beskæftiger bibliotekar Anny Skov Madsen sig med i en af de seneste nye artikler på Del Din Viden.

Vejle Bibliotekerne arrangerede op til kommunalvalget i 2009 en række debatter, hvor seks partiers ungdomsafdelinger valgte hver én demokratisk værdi, som en række kunstere så fortolkede i værker på Biblioteket.

Konklusionen er at debatniveauet blev højnet. Og skal demokratiet udvikles og næres gennem kritisk dialog, skal der sættes et større fokus på debat og offentlig samtale. Biblioteket kan være med til at løfte den lokale demokratiske debat og skal turde udfordre sig selv i forestillingen om at være en neutral kulturinstitution. Politiske debatter om værdier eller andre aktuelle/kontroversielle problemstillinger eller dilemmaer skal også rummes som en naturlig del af bibliotekets mange formidlerroller.

Politikerne er i et univers, kunstnerne er i et andet univers, og den almindelige borger måske i et tredje univers. Alle er hver især travlt optaget af egne gøremål. Det er der ikke noget mærkeligt i. Biblioteket kan bidrage aktivt til at formidle de mange universer, sætte universerne stævne og skabe dialoger på kryds og tværs. Ved at involvere sig med andre aktører, er det relevant at sætte fokus på aktuelle og vedkommende temaer, så der kommer skæve vinkler på de klassiske problemstillinger, for at de skal fremstå som nye og vedkommende igen.

Læs hele artiklen på Del Din Viden

Skriv en kommentar