Strid i konsortiet bag BibZoom

28-07-2010 af Tania Kejser
Intern strid i konsortiet bag BibZoom får Styrelsen for Bibliotek og Medier til at fritstille konsortiets tre centralbiblioteker fra opgaven. Det viser et notat fra 28. juni, som Bibliotekspressen er kommet i besiddelse af.

Centralbibliotekerne i Odense, Herning og Gentofte er blevet så uenige om den opgave, de har med at udvikle sitet BibZoom, at Styrelsen for Bibliotek og Medier den 28. juni løste alle tre centralbiblioteker fra opgaven.

Uenighederne er opstået mellem Odense og Herning på den ene side, og Gentofte på den anden. Alle tre biblioteker ønskede derfor at Gentofte kunne få lov til at træde ud af konsortiet. Det har Styrelsen ikke villet give lov til.

I notatet skriver styrelsen blandt andet om konflikten:

- Mange folkebiblioteker har været noget usikre overfor tilbuddet fra Digi-bib (nuværende BibZoom, red.). Det er Styrelsens opfattelse, at det kan give anledning til bekymring, hvis bibliotekerne ikke føler, at de har indflydelse på udviklingen af Digi-bib.

- Styrelsen har derfor været modvillig overfor ideen om at lade Gentofte Centralbibliotek udtræde af konsortiet; Gentofte Centralbibliotek repræsenterer en række andre bibliotekers synspunkter, og en udtræden vil dermed ikke bidrage til at skabe det fornødne ejerskab blandt bibliotekerne i forhold til udviklingen af Digi-bib.

Har bibliotekerne indflydelse?
Styrelsen stiller desuden spørgsmålstegn ved, om BibZoom har udviklet sig til at blive et kommercielt produkt, som bibliotekerne ikke har den store indflydelse på. Her konkluderer styrelsen i notatet:

- Styrelsen opfatter i højere grad Digi-bib som leverandør til bibliotekerne end som indkøber. Det indebærer efter Styrelsens opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, at biblioteker deltager i den nuværende konstruktion, i kraft af deres funktion som centralbiblioteker.

- Styrelsen vil derfor fjerne denne forpligtelse fra alle de tre bibliotekers cb-kontrakter og stille dem frit med hensyn til deltagelse i organiseringen omkring Digi-bib.

Vi fortsætter som hidtil
Morten Fogh, der er bibliotekschef i Herning, har ikke lyst til at kommentere på notatet.
- Vi har ingen drøftelser haft om at ændre vores måde at gøre tingene på. Desuden har jeg absolut ingen kommentarer til, hvad der står i et notat, som jeg betragtede som forbeholdt Styrelsen og konsortiet, siger Morten Fogh.

Det har på grund af ferien desværre ikke været muligt at få fat på en medarbejder i Styrelsen for Bibliotek og Medier, der kunne uddybe baggrunden for notatet.

Læs desuden baggrundshistorien om BibZoom i Bibliotekspressen nummer 12, der udkommer den 12. august.

Skriv en kommentar