Kulturministeren:Bibliotekarer skal hjælpe os med at navigere i vidensamfundet

10-11-2010 af Henrik Hermann
Bibliotekarerne skal prioritere læring og fordybelse samt dialogen med brugerne på biblioteket. Danskernes Digitale Bibliotek er en god idé med muligheder og udfordringer, sagde kulturminister Per Stig Møller, da han tirsdag talte på Biblioteksledermødet 2010 i Nyborg. Og så afslørede den belæste minister, hvorfor han de seneste 10 år ikke har villet søge på en computer på et bibliotek.

En veloplagt kulturminister lagde vægt på bibliotekernes klassiske dyder og kerneydelser, og ministeren formulerede bibliotekernes ufodringer i relation til læring:

- I den kommunikations-teknologiske revolution, som vi måske befinder os midt i, er det en fortløbende og stadig mere krævende proces for os borgere at navigere rundt i det, vi kalder vidensamfundet. Derfor har vi brug for bibliotekarerne, sagde Per Stig Møller på ledermødet, som var arrangeret af Styrelsen for Bibliotek og Medier i dagene 9.-10. november. Ministeren understregede vigtigheden af læring med følgende omskrevne citat:

- Aldrig har så mange vidst så lidt om så meget. Derfor skal bibliotekerne hjælpe os og skabe retning i dette virvar for alle os forskellige mennesker, der står i så forskellige situationer i livet.
- Det er jo svært at forestille sig en vanskeligere opgave, det er også svært at forestille sig en mere fornem opgave for demokratiet og kulturen

Fra Borges til Per Højholt
Kulturministeren indledte med at strø om sig med forfattercitater fra Herman Bang over Tom Kristensen til  Jorge Louis Borges novelle om Biblioteket i Babel. Ministeren fortalt om sin barndoms glæde ved at opsøge skolebibliotekaren og få tasken fyldt med bøger – og senere om hvordan forfatteren Per Højholt som bibliotekar i Nærum havde betydet meget for ministerens dannelse.

Senere i livet kneb det dog noget med den digitale dannelse  på det lokale bibliotek. Da Per Stig Møller for 10 år siden forsøgte at slå bøger op på computeren på sit biblioteket og i stedet fik nøgne damer på skærmen to gange i træk, endte han med at flygte fra computerstationen og vendte iøvrigt ikke tilbage.

Per Stig Møller fremhævede bibliotekarens vigtige rolle i relation til dannelse:

- Det er helt afgørende,at der fortsat er dialog med bibliotekaren, at det kan føre til noget, og at man kan påvirkes af bibliotekaren. Men det er altså også afgørende at der, ligesom Per Højholt gjorde  det, skrives ny dansk litteratur og at den er tilgængelig i vores biblioteker.

Ministeren understregede derfor, at regeringen har besluttet at afsætte 16 millioner kroner ekstra til litteraturstøtten. De vil nu være fast indarbejdet på Finansloven i stedet for at være en åremålspulje.

Danskernes Digitale Bibliotek er en udfordring
Om Danskernes Digitale Bibliotek sagde ministeren, at det er et projekt, som  rummer mange muligheder, men også er meget udfordrende.

- Danskernes Digitale Bibliotek handler om muligheder, men så sandelig også om udfordringer. Udfordringer  som vi blandt andet sammen med Kommunernes Landsforening er ved at analysere i dybden. Der er i høj grad brug for at kommunerne finder et fælles afsæt for om muligt at finde en fælles løsning.

Mogens Vestergaard, Roskilde, formand for Bibliotekschefforeningen, påpegede de mange nedskæringer på landets biblioteker og spurgte også ministeren om, hvordan ministeren kan hjælpe med at finansiere bibliotekerne.

Det lidt kontante svar fra Per Stig Møller var, at vi lever i en tid med en økonomi, der gør at besparelser er nødvendige, men at Danmark er det af de lande, der sparer mindst på kulturområdet.. Eksempelvis spares der i England mellem 25-41 procent, mens Danmark kun sparer 0.6 procent. Ministeren pegede på, at der er mulighed for at gå nye veje og søge penge fra kulturregionerne.

- Lad nu kulturen blive en del af kommunalpolitikken, lød det fra ministeren.
Svaret på penge til Danskernes Digitale Bibliotek er, at ministeren er villig til at skaffe penge til løsning af udfordringerne, men først i relation til finansloven i 2012, da finansloven for 2011 lige er vedtaget.

Ministeren tog imod et godt råd fra næstformand i Danmarks Biblioteksforening, Kirsten Boelt, Aalborg om at lade bibliotekerne og deres kompetencer med integrering af nydanskere indgå i arbejdet med ghetto-planerne.

Forvaltningsopgaver udvander
Formand for Bibliotekarforbundet, Pernille Drost opfordrede ministeren til at gå i dialog med kommunerne og KL’s kulturudvalg og også at tale om bibliotekerne ud fra en indholdsmæssig ramme og ikke kun en økonomisk ramme.
- Min oplevelse er, at vi er ved at  få nogle convenience-stores med bibliotekerne kommunalt, og de får flere og flere forvaltningsopgaver, som udvander nogle af de kulturopgaver, der er rigtig væsentlige for os.

Desuden opfordrede Pernille Drost ministeren til at understøtte et bedre samarbejde mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker og at forskningsbibliotekerne lærer de unge rigtig god studieteknik.
- Det er desværre stadfæstet i Folkeskoleloven, at det skal være skolelederen, der er leder af skolebiblioteket. Det betyder, at det er sværere at skabe samarbejde, sagde Pernille Drost.

Kulturministeren lovede at se nærmere på disse problemer og bad om at få flere oplysninger fra Bibliotekarforbundet i disse sager.

Skriv en kommentar