Kulturministeren er ikke urolig for bibliotekerne

25-11-2010 af Sabrine Mønsted
Nu skal vi ikke male det hele sort. Det går faktisk godt på bibliotekerne, sagde kulturminister Per Stig Møller (K), da han var kaldt til samråd den 24. november. SF’s Pernille Frahm ville blandt andet vide, hvordan ministeren vil sikre biblioteket i en tid med voldsomme besparelser. 

Hvordan vil kulturministeren sikre biblioteket som det største ikke kommercielle mødested for folkeoplysning og kultur? Sådan lød det første spørgsmål til kulturminister Per Stig Møller fra SF-politikeren Pernille Frahm, der havde kaldt ministeren i åbent samråd med kulturudvalget den 24. november 2010.

Kulturministeren var ikke enig i, at bibliotekernes tilbud på nuværende tidspunkt er truet, selv om han medgav, at finanskrisen også kan mærkes på bibliotekerne.

- Men jeg vil godt understrege, at det går godt på bibliotekerne. Så vi ikke maler det hele sort. I 2009 var der 48 millioner udlån og 36 millioner besøg, hvilket er 1,5 millioner flere end i 2008. Der var også 25 millioner hjemmesidebesøg og 7 millioner downloads, sagde ministeren.

Kommunernes ansvar

Per Stig Møller kaldte debatten om bibliotekerne en væsentlig kulturdebat, men understregede, at det er en kommunal opgave.

Netop det kommunale ansvar satte Pernille Frahm spørgsmålstegn ved.

- I en økonomisk presset situation er det de kortsigtede ting, der spares på. Men biblioteket handler om langsigtet dannelse og folkeoplysning. Så bør det ikke være et fælles ansvar, at de kan leve under en finanskrise?, spurgte Pernille Frahm.

- Bibliotekerne er måske ikke i krise nu, men vi risikerer at nå et punkt, hvorfra det kun går ned ad bakke, og hvor det bliver rasende dyrt og næsten umuligt at genoprette det tabte, sagde hun.

Per Stig Møller medgav, at kommunerne i en økonomisk presset situation risikerer at handle kortsitet, men påpegede igen, at der er sket fremskridt på bibliotekerne i en tid med nedskæringer.

-Det gør, at man ser på, hvordan man når folk for færre penge, og vi kan konstatere, at der er i 2009 er 1, 5 millioner flere besøg end i 2008, hvor krisen startede. Så nye løsninger har givet flere kunder, sagde han.

Troels Christensen fra venstre mente, at man i høj grad skal have respekt for det kommunale selvstyre, fordi kommunerne og deres befolkning er forskellige og behovet på bibliote-kerne er forskellige.

Morgens Jensen (S) bemærkede over for ministeren, at det er regeringen,  der har lagt en stram ramme for kommuner, fordi man har valgt at spare sig ud af krisen. Det gør det umuligt for kommunerne at prioritere bibliotekerne, mente han.

Rolle i det digitale samfund

Et andet spørgsmål til ministeren på dagens samråd var, hvilken rolle ministeren mente, at biblioteket skulle spille i det digitale samfund.

Per Stig Møller erklærede sig enig med den tidligere kulturminister Carina Christensen i,  at bibliotekerne skal have en fremtrædende rolle.

- Vi er jo blandt andet i gang med visionen om Danskernes digitale bibliotek. En fælles løsning for kommunerne, sagde han.

Se hele samrådet i Kulturudvalget 24. november 2010 på Tv fra Folketinget

Skriv en kommentar