Lille fald i ledigheden

14-12-2010 af Tania Haagensen
Nye tal fra Akademikernes Centralorganisation viser, at akademikerledigheden er faldet med 0,9 procent fra september til oktober 2010.
For bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er er den gennemsnitlige ledighed faldet fra 3,2 procent til 2,7 procent. Til gengæld er ledigheden for nydimitterede steget fra 27,9 procent til 35 procent i samme periode.  
Læs mere på Bibliotekarforbundets hjemmeside

Skriv en kommentar