Lille fald i ledigheden

20-08-2010 af Anette Lerche
Ledigheden blandt bibliotekarer og cand.scient.bibl'er er faldet en lille smule hen over sommeren.
I løbet af den varme sommer er ledigheden blandt bibliotekarer og cand.scient.bibl'er faldet en smule. Oversat til procenter betyder det, at mens den gennemsnitlige ledighed i juni var på 3,0 procent, så var den faldet til 2,8 procent i juli.

Desværre er ledigheden for bibliotekarer under 30 år steget i samme periode fra 5,1 procent til 5,8 procent, og dette tal falder næppe i løbet af sensommeren, når de nye dimittender fra Det Informationsvidenskabelige Akademi skal søge deres første job.

Læs mere på Bibliotekarforbundets hjemmeside.

Skriv en kommentar