Open Access til videnskab

21-09-2010 af Sabrine Mønsted
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen vil nu give fri adgang til videnskabelig forskning, der er betalt af det offentlige. Glædeligt, så længe ministeren er opmærksom på de tidsskrifter, der kan blive klemte, siger lektor på SDU Tove Faber Frandsen.

Videnskabsministeren vil sikre , at »den forskning, som Danmark investerer så mange penge i, kommer så mange som muligt til gode«, siger hun til dagbladet Berlingske Tidende. Hun er dermed helt i tråd med Open Access-udvalgets anbefaling om at give fri adgang til artikler fra forskningsprojekter betalt med offentlige midler.

Ministeren ønsker i første omgang at indføre en såkaldt grøn open access, hvilket betyder, at samtidig med at forskningsartikler bliver udgivet i et tidsskrift, bliver de tilgængelige i databaser på de universiteter, hvor forskningen er produceret.

Lektor i bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet Tove Faber Frandsen hilser ministerens initativ velkommen.

 - Det er glædeligt, at alle nu får større og nemmere adgang til forskning, siger hun.

Godt med krav

Tove Faber Frandsen mener også, at de fleste forskere gerne vil gøre deres forskning tilgængelig, men at der er en vis træghed i det nuværende system.

- Mulighederne for Open Access findes allerede mange steder, men ofte sker tingene ikke før, det er et krav, siger hun.

Det handler blandt andet om, at forskerne er i tvivl om, hvad de må og ikke må og et spørgsmål om tid.

- I dag er det for eksempel ofte muligt at lægge en version af en videnskabelig artikel på nettet, selv om den bliver udgivet i et tidsskrift, bare den ikke har tidsskriftets opsætning. Det sker bare ikke så ofte. Men når universiteterne skal til at kræve, at deres ansatte lægger deres forskning ud, så vil der naturligt komme nogle retningslinjer til forskerne, og det bliver et krav, der følger forskerens ansættelse eller bevilling, siger Tove Faber Frandsen

Klemte tidsskrifter

Tove Faber Frandsen ser dog også en bagsiden af medaljen.

- En række mindre dansksprogede tidsskrifter kan blive klemte, hvis det bliver et krav, at artiklerne skal være frit tilgængelige efter et år. For deres økonomi er ofte mere skrøbelig end de store internationale tidsskrifters, og ikke mange skal fravælge at abonnere på tidsskriftet, før det kan true deres overlevelse.

Nogle har foreslået at lade Forskningsrådene overtage det økonomiske ansvar for en række af tidsskrifterne, men så kræver det et grundigt forarbejde at beslutte hvilke tidsskrifter, der skal med i den ordning, og hvilke der ikke skal .

Det er svært at sige lige nu, hvor stor en betydning, det får, siger hun, men håber, at det udvalg som ministeren vil nedsætte for at se på, hvordan implementeringen af Open Access bedst kan ske, er opmærksom på problemet.

Læs mere om Open Access

Skriv en kommentar