Open Access rapport får både ros og kritik i høringssvar

29-09-2010 af Anette Lerche
Open Access-udvalget er kommet med 14 anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark. Rapporten har været i høring, og flere høringssvar peger på alvorlige problemstillinger, der kan opstå i kølvandet på Open Access i Danmark.
»Der er desværre ingen konkrete anbefalinger til, hvordan det skal foregå«. Det er en af de vendinger, der varieres over i AC’s (Akademikernes Centralorganisation) høringssvar til rapporten Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark.

Rapporten tager for eksempel ikke godt nok stilling til, hvordan forskernes ophavsrettigheder forvaltes, når Open Access skal implementeres i Danmark, mener AC.
AC efterlyser også, at rapporten mere konkret forholder sig til, hvordan man fortsat bevarer den kvalitetssikring, som det nuværende system med peer reviews og redaktionel kvalitetskontrol er en garant for.

DI (Dansk Industri) har også visse bekymringer, som de lufter i deres høringssvar.
Blandt andet skriver industriens interesseorganisation, at »der kan være en forhøjet risiko for, at specialiserede videnskabelige tidsskrifter mister en betydelig del af deres omsætning, og dermed deres eksistensgrundlag. Dette kan udgøre et betydeligt problem, da tidsskrifterne har en række vigtige funktioner, både i forhold til at eksponere de vigtig-ste videnskabelige landvindinger på deres felt, og deres kvalitetssikring, som i mange tilfælde kan højne niveauet i de videnskabelige artikler.«

Dansk Industri påpeger også et andet problem. Rapporten skaber ikke klarhed over, hvilke konsekvenser Open Access kan have for virksomhedernes motivation til at indgå i forskningsprojekter med offentlige forskere og forskningsinstitutioner.

»Hvis resultaterne fra et forskningsprojekt, som delvist finansieres af en privat virksomhed, altid skal stilles til rådighed for andre virksomheder, så må det forventes, at virksomheden i mange tilfælde vil vælge et privat eller udenlandsk alternativ i stedet.«
Allerede i dag flytter mange virksomheder deres forskning og udvikling til udlandet.

Der er ifølge nogle høringssvar altså potentielle konflikter i implementeringen af Open Access i Danmark. Men andre høringsparter er ikke lige så bekymrede. Blandt andet er Styrelsen for Bibliotek og Medier meget positiv. Og finder rapportens anbefalinger relevante og dækkende. Styrelsen understreger, at det bliver lettere for bibliotekerne at udnytte internettets muligheder for fleksibel formidling, hvis en forskningspublikation ikke er bundet til en bestemt leverandørs system eller beskyttet adgangsstyring. Open Access vil fjerne barriere, påpeger styrelsen.

Her finder du de mange høringssvar
Læs mere om Open Access

Skriv en kommentar